Aloittavia Leija-ryhmiä

Leija -verkkoryhmä 23.1.-27.2.2019, www.tukinet.net, maksuton
Odotatko lasta yksin tai kasvatatko alle kouluikäistä lasta täysin ilman toisen vanhemman tukea? Leija-ryhmä on täysin yksin lastaan kasvattavien vanhempien 5 viikon mittainen ammatillisesti ohjattu verkkovertaisryhmä. Ryhmässä käsitellään asioita toisen vanhemman puuttumiseen ja lapsen ikätason mukaiseen puheeksiottoon, jonka lisäksi käydään läpi erilaisia yhden vanhemman perheiden tukimuotoja ja omaa elämänhallintaa voimavarakeskeisyydestä lähtien. Ryhmä sisältää suljetun keskustelualueen ja tehtävien lisäksi 1-2 chat-tapaamista viikossa. Lämpimästi tervetuloa!

Ilmoittautumiset:

https://goo.gl/forms/WliiLIQNgbJuBuTl1

Lisätietoa: Marjo Meriranta, 0400 441 708, marjo.meriranta@yvpl.fi. Ryhmän ohjaa Marjo Meriranta ja Laura Nousiainen Yhden Vanhemman Perheiden Liitosta.

Vanhempien ryhmien toiminta

Leija-hankkeen toiminta on suunnattu perheille, joissa vanhempi kasvattaa lastaan tai lapsiaan yksin, ilman toisen vanhemman tukea. Hankkeessa kehitetään ohjatun vertaisryhmänmalli vanhemmille, jotka kasvattavat lapsiaan täysin ilman toisen vanhemman osallistumista.

Vanhempien ryhmä on tarkoitettu pienten, alle kouluikäisten (myös vauvaikäisten) lasten vanhemmille, jotka kaipaavat tukea omaan jaksamiseensa ja elämäntilanteen käsittelemiseen lasten kanssa. Kasvaessaan lapset ihmettelevät ja kyselevät sekä vertailevat omaa perhettään toisiin perheisiin. Aikuisille kysymykset ja lapsen iänmukaisten vastausten löytäminen voi olla vaikeaa.

Ohjatussa vertaisryhmässä vanhemmat jakavat kokemuksiaan, ajatuksiaan ja tunteitaan ja miettivät yhdessä käytännönläheisiä keinoja tilanteen käsittelemiseen eri-ikäisten lasten kanssa. Vanhemmat, jotka ovat kokeneet samankaltaisia asioita elämässään ymmärtävät ja pystyvät tukemaan toinen toisiaan. Parhaimmillaan ryhmässä syntyy uusia ajatuksia ja näkökulmia sekä pitkäkestoisia hyvinvointia ja jaksamista lisääviä suhteita.

Lataa itsellesi valmis opas

Valmis vetäjän opas on vapaasti ladattavissa kohdassa www.yvpl.fi/Leija-hanke/Materiaali. Mikäli aloitat ryhmän toivomme, että ilmoitat siitä: marjo.meriranta@yvpl.fi sillä, tilastoimme toteutuneet ryhmät ja seuraamme näin mallin leviämistä. Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry kiittää jo etukäteen panostasi.