Yhden vanhemman perhe saa koko vapaan, jos toista vanhempaa ei ole lainkaan esimerkiksi silloin kun isyyttä ei ole lainikaan vahvistettu.  Vanhempainvapaa edellyttää myös huoltajuutta.

Vapaa on ollut tällainen

Lapsen synnyttävällä äidillä on oikeus 105 äitiysrahapäivään ja 212 vanhempainrahapäivään, jos lapsella ei ole vahvistettua isää tai muita oikeudellisia vanhempia.

Lapsen isällä, joka huolehtii lapsesta yksin, on oikeus 212 vanhempainrahapäivään. Lisäksi hänellä on oikeus ylimääräisiin vanhempainrahapäiviin äitiysrahakauden ajalta siitä päivästä alkaen, kun lapsi tulee hänen hoitoonsa eikä synnyttänyt äiti osallistu enää lapsen hoitoon.

Myös vanhempi, jonka luona lapsi ei ole kirjoilla, voi käyttää vanhempainrahoja, jos vastaa lapsen hoidosta.

Tällaiseksi se muuttuu

Oikeus vanhempainrahaan on lapsen vanhemmalla, joka on huoltaja.

Synnyttäjällä, joka on myös huoltaja, on oikeus 40 raskausrahapäivään ja 320 vanhempainrahapäivään. Vanhempainrahapäivien lisäys nykytilaan nähden on 43 päivää eli kaksi kuukautta.

Lapsen toisella vanhemmalla, joka on huoltaja ja joka huolehtii lapsesta yksin, on oikeus 320 vanhempainrahapäivään.

Vanhempi, jolla on oikeus koko 320 päivän vanhempainrahakauteen, voi luovuttaa 126 päivää puolisolleen, lapsen toiselle vanhemmalle, tämän puolisolle tai muulle lapsen huoltajalle.