Kettukarkkeja ja kukkilintuja” -näyttelyn innoittamana järjestimme tiistaina 9.5.2023 paneelikeskustelun “Yhden vanhemman perheet – mielikuvia ja todellisuutta” Kulttuurikeskus Caisassa. Paneelikeskustelun avasi näyttelyn tehnyt taiteilija Virpi Saahko, joka puhui koskettavasti yksinhuoltajuudestaan sekä myös niistä ennakkoluuloista, joita hän on kohdannut yksinhuoltajana. ”Miksei mies tee näitä asioita”, on häneltä usein kysytty.

Oletus siitä, että perheessä on aina mies ja nainen elää yhä vahvasti meidän mielissämme. On kuitenkin tosiasia, että perheiden moninaisuus on tätä mielikuvaa huomattavan paljon laajempi.

Paneelikeskusteluun osallistui kaksi eronnutta vanhempaa, kaksi vanhempien eron kokenutta nuorta sekä kansanedustaja Sofia Virta, jolla on omakohtainen kokemus yksinhuoltajuudesta. Keskustelimme ennakkoluuloista, joita yhden vanhemman perheet kohtaavat, työn ja perhe-elämän yhdistämisestä, yhden vanhemman perheiden toiveista päättäjille sekä ihan tavallisesta arjesta, jota yhden vanhemman perheet elävät.

Nuorten nostoja paneelissa olivat:

-Mahdollisuus kahteen viralliseen osoitteeseen
-Yhden vanhemman perheille suunnatut tuet ja vähävaraisten lapsiperheiden tuki haluttiin kuntoon. Nuorilla oli kokemusta myös lapsuusperheen taloudellisista huolista ja niukkuudesta.
-Koulujen tuki ja ymmärrys monimuotoisista perheistä ja ylipäänsä tuki lapsille ja nuorille
-Puhuminen, ja stigman poistaminen (tässä nähtiin jo tapahtuneenkin askelia, mutta ei vielä riittävästi)
-Vanhempien ero nähtiin asiana, joka lopulta oli paras ratkaisu kaikille. Sillä ei riidan ilmapiirissä ollut hyvä asua pitkään.
-Vanhempia myös kiitettiin, että he ovat tehneet niin paljon lastensa eteen

Panelistin vanhemmat liikuttuivat nuorten ajatuksista ja viimeinen kohta suokin kaikille vanhemmille lempeyttä itseään kohtaan: monet vanhemmista tekevät paljon lastensa hyvinvoinnin eteen, ja nuoret ymmärtävät sen kyllä. Nuorten viesti eronneelle on armollinen: joskus ero on paras ratkaisu ihan kaikille.

Kansanedustaja Sofia Virta lupasi viedä nuorten ja vanhempienkin toiveita eteenpäin eduskuntaan. Kahden osoitteen mahdollisuudesta on puhuttu jo jonkin aikaa, mutta byrokratian pyörät ovat välillä kovin hitaat. Luottamusta meillä kuten Virrallakin kuitenkin on siihen, että tämä tärkeä mahdollisuus tulee vielä toteen myöhemmin tulevaisuudessa.

Erovanhemmat Sofia Virtaa myöten toivat esille sitä, miten työn ja perhe-elämän yhdistäminen on välillä haastavaa. Virta onkin usein ottanut lapsensa mukaan eduskuntatyöhön ja Virta ja tyttärensä on tuttu näky eduskunnassa.

Virta kuvailee, että hänen kykyään olla esimerkiksi puolueensa mahdollinen uusi puheenjohtaja on kyseenalaistettu, koska on hän yksinhuoltaja. ”On kuitenkin kamala ajatus, että olisi jotain työpaikkoja, joihin emme voisi päästä, koska olemme yksinhuoltajia”, hän sanoo.

Panelistit kertoivat, että ovat kokeneet joutuneensa vakuuttelemaan olevansa ihan tavallisia vanhempia ja kykeneviä työntekijöitä, vaikka he ovat yhden vanhemman perheen edustajia. Myös yleisöstä kuultiin samaa viestiä: yhden vanhemman perheen vanhempi on joutunut todistelemaan perhetilanteensa takia olevansa ihan tavallinen vanhempi. Ennakkoluulo siitä, että yksi ei riitä ja on lähtökohtaisesti huonompi vaihtoehto kuin kaksi vanhempaa, elää tiukassa. Yleisön edustaja painotti myös sitä, että yhden vanhemman perheeksi tulemiseen on monta polkua. Kaikki eivät ole eronneita, kaikki eivät ole yksinhuoltajia, jokaisella meillä on oma tarinamme. Paljon on vielä asenneilmapiirin muuttamisessa tehtävää.

Toinen vanhemmista kertoi olevansa erityislapsen vanhempi, ja tämä on lisännyt paljon paineita työelämässä. On vaikea yhdistää vaikkapa kotikoulua ja työntekoa, hän sanoo. Hän lisäsi, että on joutunut kokemaan syrjintää työelämässä perhetilanteensa vuoksi. Toinen panelisti jatkoi, että työelämän, tai opiskelun, yhdistäminen yhden vanhemman perheen arkeen mahdollistui häneltä vain, koska hänellä on niin hyvä tukiverkosto. Yhteiskunnan tuki yhden vanhemman perheen vanhemmille työelämän mahdollistamiseksi ei ole vielä riittävää.

Onkin päästävä siihen tilanteeseen, että kaikki vanhemmat kykenevät tekemään haluamaansa työtä perhetilanteestaan riippumatta. Tämä on YVPL:n yksi tärkeimmistä vaikuttamisen teemoista.

YVPL kiittää lämpimästi kaikkia paneeliin osallistuneita keskustelijoita, paneelin kuuntelijoita, Kultuurikeskus Caisaa sekä taitelija Virpi Saahkoa siitä, että tämä tärkeä keskustelu mahdollistui.

Viedään yhdessä eteenpäin meille tärkeitä teemoja!

Helka Belt, YVPL:n asiantuntija