Seija Huovinen ja Sanni Ristiniemi ovat saaneet valmiiksi opinnäytetyön yksinhuoltajien kokemuksista vuorotyöstä Laurea ammattikorkeakoululle. Aiheena on Yksinhuoltajavanhempien kokemuksia vuorotyöstä : ”Ja teen kaikkeni lapsen eteen.” Se on luettavissa:
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201702011842