Oikeusministeriön työryhmä ehdottaa uudistuksia lapsenhuoltolakiin

 

Lapsen kuulemista  ehdotetaan laajennettavaksi

Lapsen kuulemista tuomioistuimessa laajennetaan.  Mikäli lapsi ilmaisee olosuhdeselvitystä laadittaessa, että haluaa tulla kuulluksi, se on esityksen mukaan merkittävä selvitykseen.  Lapsi voi myös pyytää tulla kuulluksi vanhempiensa kautta käräjäoikeudelta tai suoraan käräjäoikeudelta. Tuomioistuimelle annetaan myös mahdollisuus käyttää lapsen kuulemiseen asiantuntija-avustajaa, joka voi tarvittaessa olla oikeudenkäynnissä läsnä jo varhaisemmasta vaiheesta alkaen, jotta hän voisi perehtyä tilanteeseen, tavata lapsen vanhemmat ja valmistautua kuulemiseen.

 

Huoltajien velvollisuuksien toteutuminen on huomioitava huolto- ja tapaamiskiistaa ratkaistaessa

Huoltajat velvoitetaan suojelemaan lasta kaikenlaiselta ruumiilliselta ja henkiseltä väkivallalta, huonolta kohtelulta ja hyväksikäytöltä. 10 § pykälän mukaan lapsen huoltoa ja tapaamisratkaisua tehtäessä on huomioitava 1 ja 2 § huoltajien velvoitteiden toteutuminen.

Kummallekin vanhemmalle velvollisuus myötävaikuttaa tapaamisoikeuden toteutumiseen

Esityksen mukaan vieraannuttaminen, tapaamissopimuksen/päätöksen laiminlyöminen ja lapsen manipulointi ja kielteinen vaikuttaminen toista vanhempaansa vastaan kielletään.  Ne ovat seikkoja, jotka huomioidaan lapsen huolto- ja tapaamispäätöksen ratkaisussa.   Kummatkin vanhemmat velvoitetaan Ilmoittamaan aiotusta muutosta toiselle vanhemmalle.  Velvollisuus ei kuitenkaan päde henkilöön, joka pakenee väkivaltaa. 

 

Liiton mukaan tapaamiskustannuksista olisi määriteltävä elatusapua päätettäessä
Esityksen mukaan tapaamiskustannukset voitaisiin tulevaisuudessa määritellä tapaamissopimuksessa elatuspäätöksestä irrallaan.  Liiton mukaan tämä pitäisi sopia elatusavun käsittelyn yhteydessä.

Liitto antoi lausunnon oikeusministeriölle 1.12.2017. Lue lausunto:

https://yvpl.fi/uploads/media/1.12.__Lapsen_huoltolain_muutosesitykseen_1.12.2017.pdf