Hautasen tutki 158 huolto- ja tapaamiskiistan tuomioistuin dokumentit. Niissä kaikissa oli vanhempien väitteitä väkivaltaisesta käyttäytymisestä. Parisuhdeväkivalta traumatisoi myös lapsia ja sen seurauksena voi olla mm. lapsen kehityksen hidastumista ja taantumista. Hautasen mukaan viranomaiset eivät kuitenkaan huomioi riittävästi väkivallan traumatisoivaa luonnetta ja sen kirjaaminen on puutteellista. Huoltokiistoja käyvillä vanhemmilla saattaa olla myös rikosoikeudenkäyntejä sekä lastensuojeluprosesseja, mutta näitä eri prosesseja ei koordinoida. Myös valtakunnallisten ohjeistusten ja lainsäädännön kehittämistä tarvitaan lisää sekä tutkittua tietoa huolto- ja tapaamiskäytännöistä. VTT Teija Hautanen luennoi YVPL:n Huoltokiistat ja väkivalta-seminaarissa 25.10.2011. Tutustu materiaaliin.