Erityislapsen vanhemman unelmana on päästä työhön.  Kuinka yhdistää työ ja lasten hoiva niin, että se onnistuu? Yhden Vanhemman Perheiden Liiton kuntavaalitavoitteet:

  • Kunnan tulee noudattaa vammaislakia ja ryhtyä tukemaan yhdenvertaisesti diagnoosista riippumatta kaikkia erityistarpeisten lasten perheitä.
  • Kotipalvelu on toteutettava Sosiaalihuoltolain § 19 pykälän mukaisella tavalla.
  • Erityistarpeisten lasten peruskoululaisten aamu- ja iltapäivähoito on toteutettava koululain mukaisesti.
  • Henkilökohtaisia avustajia kohtaan on osoitettava arvostusta ja työoloja on parannettava niin, että alalle hakeutuu riittävästi hoitajia. Työaikana tulee olla taukoja ja palkan pitää riittää työntekijän elinkustannuksiin. Erityislapsen omaishoitajien vapaat tulee toteuttaa. Omaishoitajan loman aikaisia lastenhoitopaikkoja pitää olla riittävästi ja hoitopaikkaan pitää voida viedä perheen terveetkin lapset, jotta hoitajan lepo toteutuu.
  • Kunnan laiminlyönnit palvelujen järjestämisessä pitää sanktioida.

 

Lisätietoja: Puheenjohtaja Susanna Kavonius 050 350 9967 ja toiminnanjohtaja Heljä Sairisalo 040 3515355