Perhe-etuuksiin tulee muutoksia 1.4.2019. Parannukset koskevat muun muassa lapsesta yksin huolehtivan äidin vanhempainrahakautta, monikkoperheen isän isyysvapaata ja adoptiovanhempien vanhempainrahakautta.

Lapsesta yksin huolehtivan äidin vanhempainrahakausi pitenee 54 arkipäivällä. Laki tulee voimaan 1.4. ja koskee niitä äitejä, joiden vanhempainpäivärahakausi alkaa 1.4. tai sen jälkeen. Äidillä on oikeus pidennykseen, kun lapsen isyyttä ei ole vahvistettu eikä äidillä ole avio- tai avopuolisoa, jolla olisi oikeus isyysrahaan. Oikeus koskee myös yksin adoptoivia naisia.

Monikkoperheen isälle pidempi isyysvapaa

Monikkoperheen isän oikeus isyysvapaaseen ja isyysrahaan paranee 1.4. Isyysrahaa maksetaan jokaisesta samanaikaisesti syntyneestä tai adoptoidusta lapsesta 18 arkipäivää kauemmin. Esimerkiksi kaksosista isyysrahaa saa 54+18 eli 72 arkipäivää. Isyysrahapäivien enimmäismäärä on kuitenkin 105 arkipäivää.

Monikkoperheen isä ja useamman lapsen kerralla adoptoinut voi käyttää isyysrahakauden pidennyksen joko kokonaan tai osittain äitiys- ja vanhempainrahakauden aikana tai vanhempainrahakauden jälkeen. Isyysrahakauden jaksojen lukumäärä pysyy ennallaan.

Vanhempainrahaa alle 18-vuotiaasta adoptiolapsesta

Adoptiovanhemmat saavat vanhempainrahaa 1.4. lähtien alle 18-vuotiaasta lapsesta. Aikaisemmin lapsen piti olla alle 7-vuotias. Vanhempainrahan saaminen ei myöskään edellytä enää lapsen hoitamista. Vanhempainvapaan aikana voi opiskella päätoimisesti tai työskennellä. Vanhempainraha maksetaan tällöin vähimmäismääräisenä.

Vanhempainrahaa maksetaan siitä päivästä alkaen, kun adoptiovanhempi saa lapsen hoitoonsa. Sitä maksetaan adoptiovanhemmille normaalia pidempään eli noin 8 kuukautta. Edellytyksenä on, että adoptiovanhempi on asunut Suomessa vähintään 180 päivää juuri ennen kuin hän on saanut lapsen hoitoonsa.

Muita muutoksia

Vanhempainpäivärahaa maksetaan täysimääräisenä myös niiltä päiviltä, kun vanhempi osallistuu kunnallisen luottamustoimen hoitamiseen.

Äitiysrahaa maksetaan myös silloin, kun raskaus on keskeytetty 154 päivän jälkeen. Myös isällä on tällöin oikeus isyysrahaan enintään 18 arkipäivältä keskeytyksen jälkeen äidin äitiysvapaan aikana.

Lisätietoja asiakkaalle:

https://www.kela.fi/lapsiperheet