SHL § 19 mukaan kotipalvelulla tarkoitetaan asumiseen, hoitoon ja huolenpitoon, toimintakyvyn ylläpitoon, lasten hoitoon ja kasvatukseen, asiointiin sekä muihin jokapäiväiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamista tai niissä avustamista. Kotipalvelua annetaan alentuneen toimintakyvyn, erityisen perhetilanteen, sairauden, synnytyksen, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn perusteella niille, jotka tarvitsevat apua selviytyäkseen edellä mainituista tehtävistä. Perhetilanteella tarkoitetaan mm. vanhempien eroa, perheenjäsenen kuolemaa, kaksosten syntymää. 

Mikäli et saa kotipalvelua, voit laatia kunnan päätöksestä muistutuksen 30 päivän kuluttua sosiaalilautakunnalle ja siitä edelleen 30 päivän kuluttua  hallinto-oikeudelle.  Kunnan toiminnasta voidaan laatia myös valitus aluehallintovirastoon. Mikäli kunnat eivät kykene järjestämään näissä tilanteissa kotipalvelua lapsiperheille, aluehallintovirasto voi puuttua siihen mm. sakon uhalla.