Rovaniemen Seudun Yksin- ja yhteishuoltajat ry

Lisätietoja yhdistyksen toiminnasta Rovaniemellä:

roinyksinjayhteishuoltajat@gmail.com
tai Facebook: Rovaniemen Seudun Yksin- ja yhteishuoltajat ry

Puheenjohtaja Enni Remes, 041 3192602
Varapuheenjohtaja Henna Kaartinen