Rovaniemen Seudun Yksin- ja yhteishuoltajat ry

Lisätietoja yhdistyksen toiminnasta Rovaniemellä:

roinyksinjayhteishuoltajat@gmail.com

Puheenjohtaja Antti Räsänen, 050 4949581.

Varapuheenjohtaja Enni Remes, 041 3192602.