Eroinfoilta Porvoossa

Kun vanhemmat eroavat, mistä erossa sovitaan? Mitä jos sopiminen on vaikeaa? Vanhempien eron ABC -illassa aiheena on avio- tai avoero ja sen mukanaan tuomat sovittavat asiat: lasten huolto, asuminen, tapaamiset ja elatus sekä niihin liittyvät sopimukset.

Sen lisäksi keskustellaan eroa lasten ja vanhemmuuden näkökulmasta.  Miten kerron lapsille? Mikä on lapsille parasta? Yhteisvanhemmuus jatkossa?

Illan vetää Yhden Vanhemman Perheiden Liiton Uudenmaan aluekoordinaattori Terhi Rapeli yhdessä perheneuvolan psykologin, lastenvalvojan ja lakimiehen kanssa.

 

ke/ons        13.9.2017   klo 17 – 19

ke/ons        15.11.2017 klo 17 – 19

Perheneuvola, Mannerheiminkatu 20, 06100 Porvoo/Borgå

 

Kahvia ja pientä purtavaa tarjolla. Lapsille MLL:n lastenhoitaja paikalla.

 

Kaffe med tilltugg bjuds. MLL:s barnskötare finns på plats för era barn.

 

 

VÄLKOMMEN PÅ INFOKVÄLL

 

När föräldrarna skiljer sig, vad kommer man överens om? Vad händer om det är svårt att komma överens? Temat vid infotillfället är de ärenden som behöver kommas överens om vid separation: barnets vårdnad, boende, umgänge och underhåll och därtill hörande avtal. 

Dessutom diskuteras separationen ur barnens och föräldraskapets synvinkel. Hur ska jag berätta för barnen? Vad är bäst för barnen? Gemensamt föräldraskap i fortsättningen? 

Tillfället dras av YVPL:s områdeskoordinator Terhi Rapeli tillsammans med familjerådgivningens psykolog, en barnatillsyningsman och en jurist.