Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry on järkyttynyt perhesurmista. Suomalaisen sananlaskun mukaan köyhyyden astuttua sisään ovesta rakkaus lentää ikkunasta ulos. Liitto ry muistuttaa, että lapsiperheiden asema on heikentynyt viimeisten 16 vuoden aikana merkittävästi.

Perhe-etuuksien ostovoima on alentunut ja pienituloisuus yleistynyt. Lapsiköyhyys on kolminkertaistunut vuodesta 1990 vuoteen 2009. Esimerkiksi ensimmäisen lapsilisän reaaliarvo on laskenut 20 % vuodesta 1994 vuoteen 2011. (THL, Perusturvan riittävyyden raportti). Myös lapsiperheiden kotipalvelu on karsittu murto-osaan entisestään. Vielä 1990 8,2 % lapsiperheistä sai kotipalvelua, mutta vuonna 2009 enää 1,9 % (THL, SOTKAnet). Lapsiperheiden tukijärjestelmää on ryhdyttävä laajamittaisesti korjaamaan.