Tiukassa taloustilanteessa säästetään sillä, että taklataan ongelmia ennen niiden syntymistä ja varhaisessa vaiheessa. Yhden Vanhemman Perheiden Liiton liittokokous korostaa, että lapsilta ei saa leikata ja perheiden palvelut on turvattava.  

Palvelujen puute vaikeuttaa arkea

Yhden vanhemman perheitä huolestuttaa esimerkiksi se, miten lapsille käy vanhemman sairastuessa. Kuka vie lapsen päiväkotiin, kuka hoitaa vauvaa, kuka tekee ruokaa? Palveluita ei välttämättä saa silloin, kuin niihin olisi tarvetta tai sitten tarjotaan apua, joka ei juuri kyseisen perheen arjessa auta.

Vanhemmat haluavat tehdä töitä, ja vuorotyöstä tulevat lisät ovat välttämätön tulonlisäys monille perheille. Perheen ja työn yhdistämisessä on kuitenkin suuria haasteita. Päiväkoti-ikäisen lapsen vuorohoitopaikkaa voi joutua odottamaan pitkään tai se sijaitsee kaukana. Pienten koululaisten ilta- ja yöhoitoa ei kaikilla paikkakunnilla ole saatavilla ollenkaan. Pahimmillaan yksin perheen arkea pyörittävän vanhemman täytyy joko luopua työstä tai jättää lapsi yksin kotiin.

Monet lapset asuvat molempien vanhempien luona vuorotellen, mutta lapsella voi edelleen olla vain yksi virallinen osoite. Esimerkiksi koulukyydin saa vain toisesta kodista. Palveluiden joustamattomuuden vuoksi vanhemmat eivät aina voi valita vuoroasumista, vaikka se olisi lapsen kannalta paras vaihtoehto.

Lasten ja nuorten mielenterveysongelmat ovat kasvussa, eikä palveluja ole riittävästi tarjolla. Nuoret kertovat, että tilanteen täytyy olla todella kriisiytynyt, jotta apua saa. Lapsen ja nuoren hätä ei odota, vaan ongelmat kasvavat jonossa odottaessa.

Ratkaisuja perheiden tukemiseen

Nyt onkin juuri oikea aika tukea perheitä seuraavin keinoin:

  • Lakisääteistä kotipalvelua saatava silloin, kun sitä tarvitaan.
  • Päiväkoti-ikäisten ja pienten koululaisten vuorohoito järjestettävä kaikille sitä tarvitseville perheille.
  • Lapselle mahdollisuus kahteen viralliseen osoitteeseen ja palveluja molempiin koteihin.
  • Lapsille ja nuorille tarjottava matalankynnyksen oikea-aikaisia palveluja.

Lisätietoja:

Puheenjohtaja Susanna Kavonius, 050 3509967, susanna.kavonius@yvpl.fi
Lasten ja nuorten toiminnan päällikkö Terhi Rapeli, 040 1863421, terhi.rapeli@yvpl.fi

Kuva: Unsplash