Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry:n mukaan on aika panostaa lasten hoivajärjestelmien kehittämiseen vastaamaan nykyistä työelämää.  Tämä on erityisen tärkeää yksinhuoltajien työllistymisen kannalta.  Näiden perheiden työttömyysaste on kaksi kertaa suurempi kuin yleinen työttömyysaste, vaikka tutkimusten mukaan työmotivaatio olisi suurempi kuin muulla väestöllä. Hallitusohjelman mukaan kauppojen aukioloajat vapautetaan kokonaan.  Tämä lisää työn tekemistä  epätyypillisenä työaikana entisestään.  Erityisesti yksinhuoltajan on haastavaa yhdistää perhettä ja epätyypillistä työaikaa. Sen vuoksi pidämme tärkeänä, että: 

  • ·        Kuntien kotipalvelut saadaan vastaamaan uutta sosiaalihuoltolakia
  • ·        Päivähoidon subjektiivisen oikeuden rajaukset perutaan
  • ·        Päivähoidon ryhmäkokojen pienentäminen toteutetaan  
  • ·        Pienille koululaisille säädetään oikeus  vuoropäivähoitoon
  • ·        Eritystarpeisten lasten aamu- ja iltapäivähoitoa järjestetään tarpeiden mukaisesti
  • ·        Päivähoitomaksuja ei koroteta, ainakaan pienituloisilla perheillä*
  • ·        Asumistukea eikä työttömyysturvaa ei leikata
  • ·        Terveyden ja sairaanhoidon maksut ovat jo Euroopan korkeimpia, niitä ei enää koroteta

Ennaltaehkäisevien toimien on todettu vähentävän kallista lastensuojelun laitoshoitoa, joka nykyisin maksaa veronmaksajille vajaa 800 miljoonaa euroa.

Islanti nousi nopeasti taloudellisista haasteista mm. panostamalla sosiaaliturvaan.  Suomi suunnittelee tekevänsä päinvastoin. (Hannu Uusitalo, Islanti nousi talouskriisistä jakamalla varoja uudestaan, Helsingin Sanomat 19.8.2015).  Miksi?

 

Lisätietoja: Heljä Sairisalo 040 3515355

*Esimerkiksi vuonna 2013 yhden vanhemman perhe, jossa on kaksi lasta (alle 14-vuotias ja 15-17-vuotias) käytettävissä olevien tulojen köyhyysraja oli 25 670 euroa vuodessa, eli 2 139 euroa kuukaudessa (Tilastokeskus, Tulonjakotilasto 2014).