Suurin vaikutus sillä olisi yhden vanhemman perheisiin, joiden työttömyysaste on ollut kaksinkertainen verrattuna muuhun väestöön. On myös epäselvää säästäisikö puolen päivän rajaus kuitenkaan verovaroja. Suurimmalla osalla hoitovapaalta palaavista yksinhuoltajista ei ole työpaikkaa.  Se on todettu erityisen kriittiseksi kohdaksi yksinhuoltajalle; ellei silloin työllisty, on todennäköisyys pitkäaikaistyöttömyydelle erityisen suuri. Hoitovapaalla olevakin on siis todennäköisesti samanaikaisesti työn hakija.   Lapsi kainalossa on erityisen vaikea hakea työtä. Mikään seikka ei osoita, että vanhemmat käyttäisivät kunnallista päivähoitoa turhaan.

Sen sijaan vanhemmat edellyttävät, että päivähoitojärjestelmää, pienten koululaisten vuorohoitoa, erityistarpeisten lasten aamu- ja iltapäivähoitoa sekä lasten kesälomien aikaista toimintaa uudistetaan ripeästi vastaamaan nykyistä työelämää, joka kehittyy kohti 24/7 aukioloa, mm. hallitusohjelmassa mainitun kaupan aukioloaikojen täydellisen vapauttamisen vuoksi. Ilman toimivaa hoivajärjestelmää yhden vanhemman perheiden työttömyysaste uhkaa nousta entisestään. Lapsiperheiden kotipalvelua pitää oikeasti laajentaa vastaamaan perheiden tarpeita. Se on todistetusti vähentänyt kuntien menoja ja on siis tehokas, lapsen edunmukainen julkisten varojen säästökeino. 

Päivähoidon nollamaksuluokkaa ei saa poistaa.  Jos maksutuloja on kasvatettava, niin mieluimmin maksuasteikkoon lisätään yksi porras yläpäähän.  Nykyisin yksinhuoltajaäiti on suurimmassa maksuluokassa jo noin 2000 euron tuloilla.  Samassa maksuluokassa on kahden vanhemman perhe, jolla on 10 000 euron kuukausitulot.

Päivähoidon ryhmäkokojen pienennyksiä ei saa perua

Aamu- ja iltapäivämaksut pitää muuttaa tulosidonnaisiksi.  Nyt jo maksut ovat niin korkeita pienitulosille yksinhuoltajille, että sitä ei pysty käyttämään esimerkiksi työtön työnhakija.

Mikään investointi ei taloudellisesti ole yhtä tuottava kuin laadukas varhaiskasvatus.  Tätä säästökeinoa ei ole mahdollista jättää käyttämättä.

Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry ei hyväksy asumistuen ja työttömyysturvaan suunniteltuja leikkauksia. Ne tulevat heikentämään työllistymistä.

Tervetuloa perheministeri, eropalvelujen uudistus ja lapsiperheiden kotipalveluun panostaminen!

Hallitusohjelman myönteisinä puolina ovat perheministerin nimeäminen sekä lupaukset eropalvelujen vahvistamisesta.  Edellytämme, että edellisellä hallituskaudella käynnistynyt valmistelutyö uudistaa vanhempainvapaat, niin, että kaikki lapset olisivat oikeutettuja yhtä pitkään vanhempiensa antamaan kotihoitoon, jatketaan myös tällä hallituskaudella.   Kiitämme maininnasta vahvistaa sosiaalitoimen asiakkaiden ihmissoikeuksia sekä huolto- ja tapaamislain uudistamisesta. Tärkein maininta on panostus lapsiperheiden kotipalveluun.  Sen toteutumista yhden vanhemman perheet tulevat seuraamaan tarkasti.

 

Lisätietoja Heljä Sairisalo, 040 3515355

 

 

 

Valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle 29.5.2015 nimitetyn pääministeri Sipilän hallituksen ohjelmasta.

http://valtioneuvosto.fi/documents/10184/1433371/Tiedonanto_Sipil%C3%A4_29052015_LIITE_yhdistetty.pdf/ff5e74fe-5736-45e9-861e-edf8b39d05d3

 

Hallitusohjelma

http://valtioneuvosto.fi/documents/10184/1433371/Tiedonanto_Sipil%C3%A4_29052015_final.pdf/6de03651-4770-492a-907f-89452141d0d5