Slide 1
Apua, tukea ja tietoa
yhden vanhemman perheille

Lisäämme yhden vanhemman perheiden hyvinvointia ja vahvistamme heidän asemaansa suomalaisessa yhteiskunnassa.

Apua, tukea ja tietoa yhden vanhemman perheille

Lisäämme yhden vanhemman perheiden hyvinvointia ja vahvistamme heidän asemaansa suomalaisessa yhteiskunnassa.

Ajankohtaista

Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry:n lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi eräiden kansaneläkeindeksiin ja elinkustannusindeksiin sidottujen etuuksien ja rahamäärien indeksitarkistuksista vuosina 2024–2027 ja siihen liittyviksi laeiksi sekä lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta (lausuntopyynnön diaarinumero VN/20785/2023)

Yleiset huomiot Yhden Vanhemman Perheiden Liitto kiittää mahdollisuudesta lausua. Olemme kuitenkin huolissamme todella lyhyen, viiden arkipäivän mittaisesta lausuntoajasta. Pelkäämme…
Lue kokonaan Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry:n lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi eräiden kansaneläkeindeksiin ja elinkustannusindeksiin sidottujen etuuksien ja rahamäärien indeksitarkistuksista vuosina 2024–2027 ja siihen liittyviksi laeiksi sekä lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta (lausuntopyynnön diaarinumero VN/20785/2023)

YVPL:n lausunto hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta (Asia: VN/20721/2023)

Lausuttavaa palkansaajan työssäoloehdon pidentämistä koskevasta muutoksesta? (TTL 5 luku) Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ei kannata työssäoloehdon pidentämistä 12 kuukauteen….
Lue kokonaan YVPL:n lausunto hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta (Asia: VN/20721/2023)

MUUTTUVA PERHE -LEHTI
KERTOO AJANKOHTAISET UUTISET

TILAAJANA SAAT ALENNUKSIA JA MUITAKIN ETUJA