Vaalipaneeli 22.3.19 kello 16.25 alkaen Aleksinkulmassa Oulussa. Järjestäjinä Yhden vanhemman perheiden liitto ja Oulun seudun yhden vanhemman perheet.

Aluksi keskusteltiin yleisesti yksinhuoltajan arjesta. Perheen ja vanhemman tukeminen on hataraa Oulussa. Keskusteltiin kaupungin tarjoamista palveluista yksinhuoltajille ja onko heille esimerkiksi tukiperheitä. Ehdokkaita yhdisti se, että kaikki haluaisivat palauttaa subjektiivisen päivähoito-oikeuden lakitasolla. Mutta mitä muuta he vastasivat?

Kari Kaakinen, Liike Nyt

Liike Nytin Kari Kaakinen on keskittynyt vaalityössään paljolti nykyisen vakuutuslain epäkohtiin ja muuttamiseen. Hän on kuitenkin kokenut myös eroperheen vanhempana olemisen roolin. Kaakinen on itse kokenut, etteivät sosiaaliviranomaiset tunne kokonaisuuksia ja miehet eivät saa helposti palveluja. Työelämän ja perheen yhteensovittamisen hän kytkee verotuksen helpotuksiin, esimerkiksi Espanjan veromalliin, jossa aivan pienituloisimpia ei veroteta ollenkaan.

Perheessä, jossa on yksi aikuinen, riskit kohdistuvat voimakkaammin juuri häneen. Jos vanhemmalle sattuu jotain, voi käydä niin, ettei vajaakuntoista kukaan työllistä, eikä korvauksia saa. Vakuutusten saaminen yrittäjänä voi myös tuolloin vaikeutua. Kaakisen mukaan erilaisissa perhepalveluissa tulisi kiinnittää huomiota nimenomaan laatuun ja sitä tulisi kontrolloida. Byrokratiaa tulisi purkaa.

 

Tytti Tuppurainen, SDP

Tytti Tuppuraisella (sd.) on itsellään kokemusta totaaliyksinhuoltajuudesta aiemmin. Tuppurainen muistuttaa, että yhden vanhemman perhe ei enää ole  poikkeustapaus, tällaisia perheitä on yli viidennes kaikista. Tärkeitä teemoja Tuppuraiselle ovat perheiden asema, lasten asema ja tasa-arvo. Eriarvoisuuden kehitys on pysäytettävä, eikä huono-osaisuus saisi periytyä. Tuppuraisen mukaan perusturvan pitäisi olla sellainen, että sillä tulee toimeen. Lapsilisän tasoa pitää nostaa inflaation mukana, yksinhuoltajakorotusta tulisi myös korottaa. Hän haluaa myös lapsille harrastustakuun: harrastuksiin pitäisi olla jokaisella varaa.

Verotuksesta pitäisi saada tehdä lapsivähennys, kun vanhempi on töissä. Pienistä tuloista ei tulisi maksaa veroja. Tytti Tuppurainen on erityisen huolestunut siitä, että asiakasmaksuja on nostettu. Tehokkaan työnhaun esteenä hän näkee subjektiivisen päivähoito-oikeuden nykyisen rajoittamisen. Aktiivimalli ei toimi, jos täyttä päivähoito-oikeutta ei ole. Kummatkin olisi kumottava.

Kotipalvelut pitäisi saada pelaamaan jo nykyisen sosiaalihuoltolain pohjalta. Työssäkäyvän vanhemman pienet kouluikäiset lapset tarvitseva vielä hoivaa aamuisin ja iltapäivisin. Jos perheessä on erityislapsia, olisi tärkeää, että palveluja tarjotaan ja maksut olisivat kaikille samoja. Yleisen asenteen pitäisi olla tämä. Yhdenvertaisuuslain pitäisi toteutua ympäri Suomen.

Karita Alanko, Vasemmistoliitto

Karita Alanko (vas.) kertoi, että ennalta ehkäisevät palvelut ova hänen mielestään erityisen tärkeitä.  Hänen mielestään olisi saatava – jopa lain kautta –  kokonaisvaltainen perheiden tukijärjestelmä. Vasemmistoliiton vaaliohjelmassa vaaditaan ainakin yksinhuoltajien lapsilisien korotusta sekä lapsilisän turvaamista toimeentulotuen saajille.

Jotta yksinhuoltajalla työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen olisi helpompaa, tulisi vahvistaa kotipalvelua sekä päiväkoti- ja alakouluikäisten hoitopalveluja. Tässäkin tärkeintä olisi kokonaisvaltainen tarkastelu ja ennalta ehkäisevien palvelujen parantaminen. Erityislapsiin liittyvissä kysymyksissä Alanko jakaa Tytti Tuppuraisen näkemykset.

Janne Halunen, Perussuomalaiset

Janne Halunen (ps.) on kokenut yksinhuoltajuuden aiemmin. Yksinhuoltajuus voi olla vaikeaa ja menestyksen kehän ulkopuolella jää helposti, hän toteaa. Halusen mukaan nykyinen hallitus on kasvattanut tuloeroja, köyhien etuja ei ole ajanut kukaan. Köyhimpien perheiden taloudellisen tilanteen korjaamiseksi kotihoidontukeen pitäisi panostaa ja lapsilisiä verottaa progressivisesti. Jotta yhden perheen vanhempikin pääsisi työelämään ja elämään kiinni, kotihoidon järjestämistä pitäisi vastuuttaa kunnille. Näin voitaisiin varautua myös äkillisiin muutoksiin. Kodinhoito voisi olla yhden vanhemman perheille ilmaista, kun bruttotulot jäävät alle kahden tuhannen euron. Lapsirikkaisiin kuntiin pitäisi saada nykyistä enemmän valtion tukia.

Erityislapsiperheiden kohdalla päättäjillä olisi asennekorjauksen paikka, myös koskien yhden vanhemman perheitä. Omat kansalaiset on saatava samalle viivalle, palveluiden pitäisi olla kaikille huokeita ja jopa ilmaisia.  Hyvinvointia läpi elämän. Janne Halunen kiittelee Kari Kaakista laadun ja kontrollin tuomisesta esiin palvelujen kohdalla. Hän jakaa myös näkemyksiä vakuutusasiasta Kaakisen kanssa.

Silja Keränen, Vihreät

Silja Keränen (vihr.) ajaa puolueensa tapaan inhimillisyys- ja ihmisyysagendaa. Keränen kokee oman perheensä ja tukiverkkonsa hyvin tärkeäksi, ja miettii, että olisi todella hankalaa, jos sitä ei olisi. Hänen mukaansa seuraavalla hallituskaudella on saatava subjektiivinen päivähoito-oikeus takaisin. Keränen on samaa mieltä Tytti Tuppuraisen kanssa muun muassa siitä, että eriarvoisuuden kehitys on pysäytettävä ja perusturvan on oltava sellainen, että sillä tulee toimeen. Hänen mielestään on tärkeää se sävy, millä tavalla ihmisistä puhutaan ja millä tavalla yhteiskuntaa arvostetaan.

Koulutukseen on panostettava ja sen tulisi olla tasa-arvoista. Yhteiskunnan olisi turvattava nuoren koulutuspolku: Ilman toisen asteen koulutusta ei tässä maailmassa pärjää. Yhden vanhemman perheen työllistämiseksi subjektiivisen päivähoidon palauttamisen lisäksi pitäisi olla mahdollisuus kotiapuun ja kotipalveluihin. Sosiaaliturvaa pitäisi remontoida. Esimerkiksi erityislapsiperheissä byrokratia ja paperinpyörittäminen pitäisi jättää vähemmäksi, erilaisten tukien hakeminen tulisi järkevöittää. Kouluihin ja päiväkoteihin satsaaminen kannattaa.

 

Vaili Jämsä-Uusitalo, Siniset

Vaili Jämsä-Uusitalo (sin.) näkee, että peruspalvelujen ja perusasioiden olisi oltava kunnossa perheessä ja elämässä, että erikoiset tilanteetkin hoituisivat. Yksinhuoltajaperheessä se tuntuu erityisesti. Seuraavassa sote-uudistuksessa pitäisi katsoa yksinhuoltajien koko kokonaisuutta. Sinisillä on olemassa 25 vuoden ohjelma syrjäytymisen ehkäisemiseksi.

Yksinhuoltajalla voisi olla omaishoitajan tapaan oikeus vapaaseen. Se, että kolmannelle sektorille annetaan tukea, on tärkeää. Yksinhuoltajaperheiden köyhtymistä voisi estää sillä, että lapsilisiä nostettaisiin. Lisäksi ne pitäisi laittaa verolle, sillä säästämistä varten niitä ei tule maksaa. Neuvola- ja perhepalvelut tukevat vanhempia arjessa ja ovat voimaannuttavia. Koulutuspalvelut tulee turvata ammatin saamiseksi: korotettu opintotuki pitäisi taata yksinhuoltajille. Myös viisivuotiaille pitäisi antaa mahdollisuus vapaaehtoiseen esiopetukseen. Lisäksi Jämsä-Uusitalo kannattaa negatiivista verotusta, jossa veroja voitaisiin myös ns. maksaa takaisin kaikista köyhimmille.  Sairaskulujen omavastuut pitäisi laskea yhteen, jolloin saataisiin tietoon todelliset kulut.

Yksinhuoltajien työssäkäyntiä voitaisiin tukea Jämsä-Uusitalon mukaan työajan joustoilla, perhevapaiden laajentamisella isovanhemmille sekä tuomalla perheisiin kodinhoitajia. Vaili Jämsä-Uusitalon mukaan erityislapsiperheissä eron riski on usein suuri. Erityislapsille tarkoitettuja lakisääteisiä palveluja tulee lisätä. Sosiaalityössä palveluntarvitsijaa olisi todella kuunneltava, sillä erityislapsen kanssa tarvitsee enemmän tukea.

 

 

Lisätietoja: www.osyvp.fi