Osallistu lapsenhuoltolain uudistamiseen verkkokeskustelu 18.4.- 8.5.2016 osoitteessa:  http://www.vaikuta-lakiin.fi

Tule mukaan uudistamaan lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevaa lainsäädäntöä! Keskustelunaiheet koskevat mm. lapsen asumista, tapaamisoikeutta sekä lapsen mielipiteen huomioon ottamista, kun vanhemmat avioeron yhteydessä sopivat lapsen huoltoon liittyvistä järjestelyistä.

Oikeusministeriö miettii parhaillaan seuraavia kysymyksiä:

Tapaamisoikeuden vahvistaminen on nykyisin mahdollista vain lapsen ja vanhemman välille. Olisiko laissa säädettävä mahdollisuus vahvistaa tapaamisoikeus myös lapsen ja isovanhemman tai muun lapselle erityisen läheisen henkilön välille? Joissakin tilanteissa vanhempi saattaa pyrkiä rajoittamaan lapsen ja toisen vanhemman välistä yhteyttä (ns. vieraannuttaminen). Tulisiko laissa säätää nykyistä selkeämmin vanhempien velvollisuudesta myötävaikuttaa tapaamisoikeuden toteutumiseen? Kun lapsi asuu vuorotellen vanhempiensa luona, pitäisikö olla mahdollista jakaa lapsilisä vanhempien kesken? Entä tulisiko lapsen muuttoa harkitsevalle huoltajalle säätää velvollisuus ilmoittaa muuttoaikeesta etukäteen toiselle vanhemmalle?

Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan lainsäädännön uudistushanke käynnistettiin oikeusministeriössä tammikuussa 2016. Nyt alkavaan verkkokeskusteluun valitut teemat ovat alustavia ehdotuksia siitä, mihin suuntaan uudistuksessa olisi mahdollista edetä näiden kysymysten osalta.

Lisätietoja: lainsäädäntöneuvos Outi Kemppainen, puh. 02951 50260, sähköposti: etunimi.H.sukunimi@om.fi<mailto:etunimi.H.sukunimi@om.fi> ja lainsäädäntöneuvos Laura Määttänen, puh. 02951 50332, sähköposti etunimi.S.Määttänen@om.fi<mailto:etunimi.S.Määttänen@om.fi>

Muistio ja siihen saadut lausunnot  hankesivulla http://oikeusministerio.fi/fi/index/valmisteilla/lakihankkeet/henkilo-perhe-ja/lapsenhuoltoajatapaamisoikeuttakoskevanlainsaadannonuudistus.html