YVPL on vaatinut yhdessä muiden lapsi- ja perhejärjestöjen kanssa ilmaisia keskiasteen oppikirjoja ja muita materiaaleja. Uuden hallitusohjelman mukainen oppivelvollisuuden laajentaminen 18-ikävuoteen asti poistaisi nämä menot vanhemmilta. Tätä lakimuutosta odotellessa Kelan opintorahan oppimateriaalilisä helpottaa perheiden taloutta. Tuki kohdistuu vain pienituloisille.

Opintorahan oppimateriaalilisä

Opintorahan oppimateriaalilisä on 46,80 e/kk, ja sitä voidaan myöntää 1.8.2019 alkaen. Voit saada oppimateriaalilisää, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

  • olet lapseton ja naimaton opiskelija
  • vanhempiesi yhteenlasketut tulot ovat enintään 41 100 euroa vuodessa
  • asut vanhempasi luona ja olet alle 20-vuotias tai asut itsenäisesti ja olet alle 18-vuotias.

Oppimateriaalilisää voivat saada opintotukeen oikeuttavaa ammatillista koulutusta tai lukiokoulutusta suorittavat. Sitä ei myönnetä korkeakouluopiskelijoille, perusopetuksen opiskelijoille eikä vapaan sivistystyön opiskelijoille esimerkiksi kansanopistolinjoilla.

Kela myöntää oppimateriaalilisän automaattisesti opiskelijoille, jotka jo saavat opintotukea. Jos et vielä saa mitään opintotukea (opintorahaa, opintolainan valtiontakausta tai opintotuen asumislisää), hae opintotukea opintotukihakemuksella. Oppimateriaalilisää voivat saada myös 15- ja 16-vuotiaat, vaikka he eivät voi saada muuta opintorahaa.

Usein kysyttyä opintorahan oppimateriaalilisästä.