Olemme viiden hengen ryhmä toisen vuoden sosionomiopiskelijoita Metropoliasta (AMK). Teemme projektia vahvistaminen, eettisyys ja työn haasteet –kurssin osana. Projektimme kohderyhmänä ovat yksin lasta odottavat äidit. Projektissamme haluamme selvittää yksin lasta odottavien äitien tilannetta, haasteita ja sitä miten he kokevat tulevansa kohdatuiksi. Kartoitamme myös minkälaisia tukitoimia ja palveluita heille on tarjolla ja tavoittavatko nämä asiakkaan.
Olisimme kiitollisia, jos Teillä olisi aikaa vastata oheisesta linkistä löytyvään lyhyeen kyselyyn. 
Liitteenä on myös toinen kysely, joka on tarkoitettu äideille. Toivomme Teidän jakavan sitä asiakkaillenne mahdollisuuksienne mukaan. 
Kaikki kommentit ja vinkit aiheeseen liittyen olisi meille tervetullutta tietoa. Valmis projekti tulee vain meidän ja opettajan nähtäväksi. Työtä ei julkaista missään.
Jos Teillä on jotakin kysyttävää tai kommentoitavaa, voitte olla yhteydessä sähköpostitse veera.kotilainen@metropolia.fi tai puhelimitse 040 1545 838, Veera Kotilainen.
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=12EaTaW2ZE-Hh_B0-HAT7k-OonDFCUxLs5tn7llVeS9URjM5MkExV0g2QzQ3SEU1MTdOSkYxTUU3Vy4u
Ystävällisin terveisin,
Ella Haarala, Kati Kallio. Veera Kotilainen,Mari Kujanpää, Tarja Pekkarinen

 Hei sinä lasta yksin odottava/odottanut ÄitiOlemme ryhmä sosionomiopiskelijoita Metropoliasta (AMK). Teemme projektia osana opintojaksoa vahvistaminen, eettisyys ja työn haasteet.Haluaisimme kuulla Teidän kokemuksianne ja ajatuksianne.Olisimme kiitollisia, jos Teillä olisi aikaa vastata oheisesta linkistä/QR -koodista löytyvään lyhyeen kyselyyn.Vastaukset käsitellään anonyymisti.

 Terveisin, 

 Ella Haarala, Kati Kallio, Veera Kotilainen, Mari Kujanpää, Tarja Pekkarine

Vastaa täällä:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=12EaTaW2ZE-Hh_B0-HAT7k-OonDFCUxLs5tn7llVeS9UOU1PNVVIV0dCOVI5VTJFTzFCS0wxS09WTC4u 

 

 

 

 

 

 

                               

                                                 QR-koodi