Liitolla oli käytössään kahdeksan henkilötyövuotta ja 17 vapaaehtoishenkilötyövuotta

 Erokriisin on sanottu olevan tuskallisin ihmisen kohtaama henkinen kipu, jossa myös itsetuhoisuuden riski on kohonnut.  Kriisin eri vaiheiden ymmärtäminen, vertaisten esimerkki selviytymisestä ja kokemus siitä, ettei ole ainoa tässä tilanteessa oleva, antavat voimaa kohdata eroon liittyvä tunteet.  Silloin vanhempi ei enää ole tunteidensa armoilla, vaan pystyy järjestämään elämänsä uudestaan ja hänen työkykynsä säilyy.

Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry järjestää vuosittain strukturoituja eroryhmiä, Vanhemman eron ABC-iltoja ja -chatteja ja vanhempien, lasten ja nuorten tukemiseen liittyviä vertaisryhmiä  noin 500 kpl, joihin osallistui 3000 henkilöä. (vuonna 2019: 466 ja 2762)

Mitä on lapsen yhteishuolto, vuoroasuminen, tapaaminen, asuinpaikka? Miten lapsen elatusapu lasketaan?  Eron alkuvaiheessa vanhempi haluaa selvittää, mitä erilaisilla termeillä tarkoitetaan. Eroinfopuhelin ottaa vastaan 500 puhelua vuosittain.16 hyväntekeväisyysjuristia auttaa 26 tuntia viikossa vanhempia tavanomaisen puhelinmaksun hinnalla. Liiton työntekijät järjestivät 56 liveneuvontatilaisuutta, joihin osallistui 218 henkilöä (vuonna 2019). Verkossa on vuosittain noin 100 eroinfochattia (apuaeroon.fi ja hyväkysymys!-alustat yhteistyössä ETKL:n ja VL:n kanssa).

Lisätietoja:040 351 5355, Heljä Sairisalo

.