Liiton yhtenä päämääränä on ollut parantaa vuorovanhempien saamien etuuksien ja tukien tasavertaista tilannetta. Olemme iloisia, että nyt lausunto-ohje elatusavusta vuoroviikkotilanteessa on saatu julkiseksi. Tutustu lisää täältä:

Ohje vuoroasuvan lapsen elatusavun määrittämiseen lausunnolle (valtioneuvosto.fi)

Vuoroasuvan lapsen elatusavun suuruuden arvioiminen; työryhmän ehdotus

Oikeusministeriön asettama työryhmä on valmistellut ehdotuksen vuoroasuvan lapsen elatusavun suuruuden määrittämisessä huomioon otettavista näkökohdista. Ehdotetulla ohjeella täydennettäisiin vuonna 2007 julkaistua ohjetta lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi (OM 2007:2).

Ehdotuksessa kirjoitetaan näin:

  • “Oikeusministeriön asettama työryhmä on valmistellut ehdotuksen vuoroasuvan lapsen elatusavun määrittämisessä huomioon otettavista näkökohdista. Ehdotetulla ohjeella täydennettäisiin vuonna 2007 julkaistua ohjetta lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi (OM 2007:2).
  • Lapsen elatuksesta annetun lain mukaan kumpikin vanhempi vastaa lapsen elatuksesta kykynsä mukaan. Vuoroasumistilanteessa elatusapua maksava vanhempi voi olla kumpi tahansa vanhemmista.
  • Työryhmän ehdotuksen mukaan vuoden 2007 ohjeessa tarkoitetut lapsen yleiset ja erityiset kulut eli lapsen elatuksen tarve jaetaan vuoroasuvan lapsen elatusapua koskevassa laskelmassa molemmille vanhemmille.”

Lue lisää täältä:

Lausunto – Lausuntopalvelu