Monimuotoiset perheet on kymmentä erilaista perhetyyppiä edustavan järjestön muodostama verkosto. Se on tuonut esiin monimuotoisten perheiden tarpeita jo viiden vuoden ajan, ja haki syksyllä 2012 RAY-rahoitusta toiminnan tehostamiseksi. RAY esittää rahoituksen myöntämistä.

Tätä Kaikkien perheiden Suomi -hanketta hallinnoi Sateenkaariperheet ry. Verkoston muut jäsenet ovat Adoptioperheet ry, Käpy – Lapsikuolemaperheet ry, Lapsettomien yhdistys Simpukka ry, Monikulttuuriyhdistys Familia Club ry, Perhehoitoliitto ry, Suomen Monikkoperheet ry, Suomen Nuoret Lesket ry, Suomen Uusperheellisten liitto ry ja Yhden Vanhemman Perheiden liitto ry. Verkoston jäsenet edustavat huomattavaa osaa suomalaisista lapsiperheistä. Adoptioperheitä on arviolta 1 % kaikista lapsiperheistä, monikulttuurisia ja kahden kulttuurin perheitä 5 %, lapsikuolemaperheitä 1 %, nuorten leskien perheitä 2 %, tahtomattaan lapsettomia perheitä 15 %, perhehoitoperheitä 1 %, sateenkaariperheitä 2 %, monikkoperheitä 3 %, uusperheitä 15 % ja yhden vanhemman perheitä 20 %.

Hankkeen tavoitteet

Kaikkien Perheiden Suomi– hankkeen tavoitteena on perheiden moninaisuutta koskevan tiedon kerääminen ja työkalujen kehittäminen uuden tiedon synnyttämiseksi. Tieto koostetaan yhteen erilaisiksi julkaisuiksi päättäjille ja ammattilaisille. Lisäksi tavoitteena on perheitä koskevan innovatiivisen vaikuttamisen tapojen kehittäminen ja toteuttaminen. Hankkeella on seuraavanlaisia perhepoliittisia tavoitteita: perhevapaajärjestelmä huomioi monimuotoiset perheet, perheet saavat enemmän tukea eri elämäntilanteissaan ja lapsille varmistetaan oikeus tavata sosiaalisia vanhempiaan.

Hankkeessa kerätään perheiden moninaisuutta koskevaa tietoa ja välitetään sitä eteenpäin päättäjille ja ammattilaisille. Hankkeen tavoite on, että monimuotoisissa perheissä elävien lasten ja vanhempien asema ja palvelut parantuvat ja syrjintä vähenee.

Aktiivisesti liikkeelle

Hanke käynnistyy 2013. Hankkeeseen tullaan nimeämään kehittäjäryhmät, jotka toimivat hankkeen kehittäjinä ja innovoijina. Kehittäjäryhmät kootaan tiedotuksen, vaikuttamisen ja materiaalituotannon teemoista. Hanketta esitellään vuonna 2013 eri foorumeilla. Lisäksi käynnistetään monimuotoisten perheiden yhteisiä haasteita, tarpeita ja haavoittuvuuksia koskevan tiedon kerääminen.

Vaikka hanketta hallinnoi Sateenkaariperheet ry, hankkeen tekee ainutlaatuiseksi  se, että myös muut yhdeksän järjestöä puhaltavat yhteen hiileen yhteisen päämäärän saavuttamiseksi ja edustamansa lapsiperheryhmän tarpeiden esiintuomiseksi. Voimaa vaikuttamiseen haetaan yhteisestä verkostosta. Kaikkien perheiden Suomi -hanke on osa RAY:n Emma & Elias -lasten ja perheiden avustusohjelmaa.

Teksti Ulla Kumpula