10–21-vuotiaille lapsille ja nuorille suunnattu kysely kartoittaa lasten ja nuorten ajatuksia perusarjestaan sekä vaikeisiin elämäntilanteisiin liittyen. Kysely on suunniteltu yhdessä nuorten kanssa. Kyselyn ovat laatineet Ensi- ja turvakotien liitto, Kasper – Kasvatus- ja perheneuvonta ry, Yhden vanhemman Perheiden liitto ry ja Barnavårdsföreningen i Finland rf.

Kyselyllä pyritään selvittämään, millaista apua ja tukea lapset ja nuoret kaipaavat elämässään. Kerättyjä tietoja käytettään nuorille suunnattujen palveluiden kehittämiseen. Kyselyn tuloksia hyödynnetään myös lasten ja nuorten kanssa työskentelevien ammattilaisten kouluttamisessa, somevaikuttamisessa ja erilaisissa puheenvuoroissa.

Kyselyyn voi vastata 1.10.–30.11.2021. Vastaaminen vie 5 minuuttia ja vastata voi anonyymisti. Kaikkien yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan 10 kpl Finnkinon leffalippuja ja 2 kpl makeislahoja.

Vastaa suomenkieliseen kyselyyn tästä.

Vastaa ruotsinkieliseen kyselyyn tästä.

Lisätietoja kyselystä saa Hanna Ristimäeltä, sähköposti: hanna.ristimaki@suomenkasper.fi ja puhelinnumero 050 570 4426.