Kyselyn tarkoitus on selvittää erilaisissa perhemuodostelmissa ja kotitalouksissa elävien henkilöiden kokemuksia ja ajatuksia rahan riittävyydestä sekä perheille suunnatuista tuista ja etuuksista.  Vastaaminen tapahtuu nimettömästi eikä yksittäisiä vastaajia voi tunnistaa aineistosta. Vastaaminen vie noin 5 minuuttia.  Vastauslomake aukeaa klikkaamalla tätä linkkiä:

https://my.surveypal.com/KPS_Mihin-rahat-riittavat-

Saatua tietoa käytetään taustatietona Monimuotoiset perheet -verkoston vaikuttamistyössä lapsiperheköyhyyden sekä perheiden kokeman taloudellisen niukkuuden torjumiseksi sekä sosiaaliturvan uudistusten eteenpäin viemiseksi. Aineiston pohjalta voidaan kirjoittaa artikkeleita ja se voidaan luovuttaa yliopistojen tai ammattikorkeakoulujen tutkijoiden tai opinnäytetyön tekijöiden käyttöön. Tällöin aineiston käyttöä koskevat ko. korkeakoulun eettiset säännökset.

Vastausaika on 31.1.2019 mennessä. Lisätietoja kyselystä:

Jenni Kerppola
Suunnittelija
Monimuotoiset perheet -verkosto
Kaikkien perheiden Suomi -hanke

etunimi.sukunimi [at] monimuotoisetperheet.fi