Liitto oli tukemassa virolaisten yksinhuoltajien vetoomusta elatustukijärjestelmän perustamiseksi.  Tavoitteena on perustaa säätiö, jonka varoilla elatustukea jaettaisiin lapsille, joiden vanhempi laiminlyö elatusavun maksamisen.  Osa Viron kansanedustajista haluaisi pelkästään kiristää pakkokeinoja elatusapuvelvollisuuden laiminlyöjille. Suomen yksinhuoltajat pitävät pohjoismaista elatustukijärjestelmää yhtenä tärkeimmistä tukimuodoista.  Se takaa lapselle nopean elatuksen.  Kela kuitenkin perii elatusvelvolliselta maksetun elatustuen. ”Pohjoismainen järjestelmän tärkeänä mahdollistajana on ollut maailman tarkin ja vanhin väestörekisteri,” kertoi sosiaalipolitiikan professori  Heikki Hiilamo tilaisuudessa pitämällään luennolla. Hän pitää järjestelmää oikeudenmukaisena, joka takaa kummankin vanhemman osallistuvan lapsen elatukseen.

Aiheesta keskusteltiin 21.3. Viron parlamentin sosiaalikomitean puheenjohtajan johtamassa tilaisuudessa.