Marika Mattila valittiin jatkoon

Yhden Vanhemman Perheiden Liiton liittokokous valitsi uudestaan Marika Mattilan varapuheenjohtajaksi alkavaksi kaksivuotiskaudeksi. Hän on 41-vuotias oululainen terveydenhoitaja (Amk), joka on toiminut  vakuutusasioiden ratkaisuasiantuntijana. Hän on yhden vanhemman perheellinen, kolme lasta (15v,10v ja 9v).

Marika Mattila on toiminut lisäksi mm. lapsensa koulujen vanhempaintoimikunnassa, työsuojeluluottamusmiestoiminnan varavaltuutettuna, seurakuntaneuvostossa ja kasvatustyön johtoryhmässä. Hän oli mukana myös syöpään sairastuneiden henkilöiden työelämän paluuseen tukevan sopeutumisvalmennuskurssin kehittämisryhmässä syksyllä 2016.

Liittohallitukseen erovuoroisten tilalle valittiin Karita Suomi Turusta (Turun Seudun Yksinhuoltajat ry), Minna Heikkinen Kajaanista (Kainuun yksin- ja yhteishuoltajat ry, Totaaliyhärit ry), Eija Terävä Helsingistä (Eriparivanhemmat ry) ja Eijariina Vartiainen Helsingistä (Pääkaupunkiseudun Yksin- ja Yhteishuoltajat PÄKSY ry) .

Varajäseniksi valittiin Katja Kortesluoma Turusta (Turun Seudun Yksinhuoltajat), Maarit Nissilä myös Turusta (Turun Seudun Yksinhuoltajat), Hanna Holopainen Oulusta (Oulun Seudun Yhden vanhemman Perheet ry, YVP-Olkkarit) ja Anna-Maija Tikkanen Helsingistä (Kaapatut Lapset ry, YVP-Olkkarit ry).  

Julkilausumassa liittokokous toi esiin hallituksen kärkihankkeen LAPEn eropalvelujen uudistuksen, joka keskittäisi resursseja ennaltaehkäisyyn ja vähentäisi erojen tuomioistuinkäsittelyjen tarvetta.  

Lue koko julkilausuma:

Yhden vanhemman perheet:

Suunnitellut eron ensiapupisteet auttavat merkittävästi perheitä  

Sosiaali- ja terveysministeriöllä on hallituksen kärkihankkeena Lapsi- ja perhepalvelujen muutoshanke, jonka yhtenä tärkeänä osana on eropalvelujen uudistaminen.  Hankkeen tavoitteena on lapsi- ja perhelähtöisyys, ennaltaehkäisyyn panostaminen sekä poikkihallinnollisuus. 

Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry pitää tärkeänä, että osa nykyisistä kuntien eropalveluista kootaan erojen ensiapupisteeksi esimerkiksi kuntien uusiin perhekeskuksiin. Siellä eroon päätyvien vanhempien on mahdollista saada lakimiehen, perheneuvojan ja kokemusasiantuntijan yhdessä antamaa neuvontaa ja tukea. Lisäksi kaikille eroaville vanhemmille tarjotaan ohjattu eroneuvottelu, jonka tavoitteena on ohjata vanhemmat sopimaan eron jälkeisestä lapsen arjen järjestämisestä. Erityisen vaikeita haasteita kohdanneille pareille neuvottelu ei  kuitenkaan sovellu. Sosiaali- ja terveysministeriössä on laadittu valmis vanhemmuussuunnitelmalomake, jonka vanhemmat täyttävät eroneuvottelun aikana. 

Kaikki eron ensiapupisteen asiakkaat ohjataan myös järjestöjen, seurakuntien ja kuntien järjestämiin vertaisryhmiin ja eroryhmiin.

Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry arvioi, että esitetyt muutokset tulevat merkittävästi auttamaan perheitä sekä vähentämään tuomioistuinkäsittelyjen tarvetta.  Muutoksilla tuen painopiste siirtyy ennaltaehkäiseviin palveluihin, joilla taataan oikea-aikaiset ja oikeatasoiset palvelut perheille ja säästetään julkisia varoja.

Lisätietoja: 040 3515355