Yhden vanhemman perheet:

Suunnitellut eron ensiapupisteet auttavat merkittävästi perheitä
 

Sosiaali- ja terveysministeriöllä on hallituksen kärkihankkeena Lapsi- ja perhepalvelujen muutoshanke, jonka yhtenä tärkeänä osana on eropalvelujen uudistaminen.  Hankkeen tavoitteena on lapsi- ja perhelähtöisyys, ennaltaehkäisyyn panostaminen sekä poikkihallinnollisuus. 

 

Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry pitää tärkeänä, että osa nykyisistä kuntien eropalveluista kootaan erojen ensiapupisteeksi esimerkiksi kuntien uusiin perhekeskuksiin. Siellä eroon päätyvien vanhempien on mahdollista saada lakimiehen, perheneuvojan ja kokemusasiantuntijan yhdessä antamaa neuvontaa ja tukea. Lisäksi kaikille eroaville vanhemmille tarjotaan ohjattu eroneuvottelu, jonka tavoitteena on ohjata vanhemmat sopimaan eron jälkeisestä lapsen arjen järjestämisestä. Erityisen vaikeita haasteita kohdanneille pareille neuvottelu ei  kuitenkaan sovellu. Sosiaali- ja terveysministeriössä on laadittu valmis vanhemmuussuunnitelmalomake, jonka vanhemmat täyttävät eroneuvottelun aikana. 

 

Kaikki eron ensiapupisteen asiakkaat ohjataan myös järjestöjen, seurakuntien ja kuntien järjestämiin vertaisryhmiin ja eroryhmiin.

 

Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry arvioi, että esitetyt muutokset tulevat merkittävästi auttamaan perheitä sekä vähentämään tuomioistuinkäsittelyjen tarvetta.  Muutoksilla tuen painopiste siirtyy ennaltaehkäiseviin palveluihin, joilla taataan oikea-aikaiset ja oikeatasoiset palvelut perheille ja säästetään julkisia varoja.

Lisätietoja: 040 3515355