Vertaistukihenkilön työvälineenä on oma erokokemus
Järjestöjen kokemusasiantuntijan ja tukihenkilön työvälineenä on oma erokokemus ja siitä selviytyminen. Hän on saanut koulutusta sekä ohjausta ammattilaiselta.  Kynnys keskustella perhetilanteestaan vertaistukihenkilön kanssa on todettu alhaiseksi. Kokeneet vertaiset jakavat tietoa helposti ymmärrettävässä muodossa ja heiltä on tukea saatavilla myös virka-ajan ulkopuolella.  Hän on myös esimerkki selviytymistä ja jo olemassaolollaan toivon antaja.  Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ovat kehittäneet vertaistuen käyttömahdollisuuksia Raha-automaattiyhdistyksen tuella vuosikymmenien ajan.

Eron ensiapupiste on poikkihallinnollinen
Vanhempien ero on koko perhettä ravisteleva kriisi, joka kuitenkin oikealla tuella muuttaa voimavaraksi.  Eropalvelut ovat kuitenkin pirstaloituneet sosiaali-, oikeus- ja terveyspalveluihin.  Eronnut yksinhuoltaja kertoi käyttäneensä 20 eri palvelua! Jo eron alkuvaiheessa vanhemman pitää saada oikeaa tietoa eron käsitteistä sekä ohjausta palveluihin.

Lapsiperheiden palveluja uudistetaan lisäämällä  asiakaslähtöisyyttä, poikkihallinnollisuutta, oikea-aikaisuutta ja tarpeenmukaisuutta ns. LAPE-hankkeella. Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry on ollut edustettuna sosiaali- ja terveysministeriön Eropalvelujen kehittämistyöryhmässä ja alueellisissa työryhmissä.  Liiton mukaan tuleviin perhekeskuksiin pitää saada matalan kynnyksen eron ensiapupisteitä, joissa lakimies, perheneuvoja ja järjestön kokemusasiantuntija opastavat. Asiakkaat pitää ohjata myös järjestöjen vertaisryhmiin.

Espoo ja Vantaa käynnistivät Eron ensiapupistekokeilut
Pääkaupunkiseudun kunnat kokeilevat tämän mallin mukaisia eron ensiapupisteitä huhti – kesäkuussa 2018. Liitto on mukana kokeilussa yhdessä muiden erojärjestöjen kanssa. Espoon Eron ensiapupiste on avoinna maanantaisin klo 12-16 Ison Omenan kauppakeskuksessa. Vantaalla Eron ensiapupiste kokoontuu Tikkurilassa, Vernissakatu 8 C maanantaisin klo 12-16. Lisäksi kokeilu on Kivistön neuvolassa ja Koivukylän terveysasemalla.  Liiton kokemusasiantuntija huokaisi päivystysvuoron päätteeksi: ”Kunpa tällaisia olisi ollut silloin, kun minäkin erosin.”

Tutkimusten mukaan vertaistuki on tehokasta esimerkiksi masennuksen hoidossa ja parhaimmillaan yhteistyössä ammattilaisen kanssa

 

 

Lisätietoja: puheenjohtaja Susanna Kavonius  050 350 9967, toiminnanjohtaja Heljä Sairisalo 040 3515355