Liiton mielestä miesten syrjäytymistä voitaisiin estää vähentämällä lapsiperheiden pienituloisuutta. Jos poika on kotoisin pienituloisesta perheestä, hänellä on nelinkertainen riski päätyä pienituloiseksi verrattuna suurituloisesta perheestä tulevaan.  Kun taas tyttöjen päätymistä pieni- tai suurituloiseksi selittää eniten koulutus. (Sirniö, Outi, Martikainen, Pekka Tutkimusartikkeli Intergenerational Determinants of Income Level in FinlandSocial Forces –lehdessä, 8.1.2014).

Tilastokeskuksen mukaan lapsiperheiden pienituloisuuden yleistyminen johtuu pitkälti yhden vanhemman perheiden taloudellisen aseman muutoksista.   Lapsista 8 % asui kotitalouksissa, jotka kokivat toimeentulotukiongelmia  vuonna 2011.  Lasten välillä on kuitenkin suuria eroja sen mukaan kuinka monen huoltajan kanssa he asuvat. Yhden huoltajan kanssa asuvista lapsista 23 % ja kahden huoltajan kanssa asuvista 6 % asui toimeentulo-ongelmia kokeneissa perheissä.  Yhden vanhemman perheiden lapsista peräti 33 %  kuului alimpaan tuloviidennekseen vuonna 2011.  (Okkonen, Kaisa-Mari   Suomessa toimeentulovaikeudet koettelevat erityisesti yksinhuoltajaperheitä julkaisussa Lasten ja lapsiperheiden elinolot, Hyvinvointikatsaus 1/2014 , Tilastokeskus).  LueAvaa ulkoinen linkki uudessa ikkunassa lausunto.