Liiton asiakaskysely huhtikuussa 2017

14 % ilmoitti, että päivähoidon rajaukset ovat jo vaikeuttaneet työssäkäyntiä

Kyselyn mukaan 62 % vastaajan kunta oli rajannut päivähoito-oikeutta.  Aihe puhutti jäsenkuntaa, sillä yli puolet (56 %) vastaajista  kertoi, mitä rajoituksesta oli seurannut. 14 % kaikista vastaajista ilmoitti, että päivähoidon rajaamisella oli kielteisiä vaikutuksia, kuten ettei voi käydä töissä ja tulot laskivat tai häiritsi satunnaistöiden vastaanottamista. Oma jaksaminen oli ollut tiukilla työnhaun ja lapsen hoidon kanssa. Yksi vastaaja oli joutunut jonottamaan päivähoitopaikkaa ja perustelemaan sitä eri tavoin.   Lapsi oli myös saattanut menettää ystävänsä ja tutun päivähoitoryhmänsä. 

Yli puolet (55 %) ei tiennyt, että yhden vanhemman peheillä on subjektiivinen oikeus saada mm. sairauden aikana kotipalvelua

Ainoastaan 21 % yhden vanhemman perheistä oli saanut kotiapua, 79 % ei ollut saanut. Joka kolmas vastasi avoimeen kysymykseen ”Mitä kielteisestä päätöksestä seurasi?”  Vastaajista 9 % ilmoitti kielteisen päätöksen johtaneen uupumukseen tai  mielenterveysongelmiin.  

Eräs kuvasi, että seurauksena oli ollut järjetön epähygieniassa eläminen ja ruuattomuus ja toinen ettei pystynyt hoitamaan erityistarpeista lastaan tai joutuu pyytämään 200 km päässä asuvat sukulaiset hoitamaan lapsia. Eräs vastaaja kertoi:”Sairauteni vuoksi tuskin pysyin pystyssä, vaikeuksia laittaa ruokaa tai vaihtaa vaippa 2- ja 5-vuotiaille, mutta kotipalvelua en saanut, koska sairaus oli tarttuva. Lastensuojelun sijoitusta on sen sijaan ehdotettu. ”

Kotipalvelumahdollisuuden olemassaolosta ei aina tiedetty ja edelleenkin saatettan pelätä, että kodinhoitajan pyytäminen johtaisi lastensuojeluasiakkuuteen.

Kaksi kolmasosaa vastaajista ei tiennyt, että koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan maksuun voi anoa alennusta

Vastaajista lähes puolet (45 %) ilmoitti tarvitsevansa  koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa. Kuitenkin kaikista vastaajista 17 % ilmoitti, ettei kunta järjestänyt toimintaa. Toiminnan tasamaksu on yksinhuoltajalle liian suuri, sillä 66 % ilmoitti, ettei aamu- ja iltapäivätoiminnan maksu ollut riittävän alhainen. Kaikista vastaajista  61 % ei tiennyt, että maksuun voi hakea alennusta tai maksun poistoa kokonaan, mikäli se vaarantaa toimeentulon edellytyksiä.

29 % vastasi avoimeen kysymykseen aamu- ja iltapäivätoiminnan puuttumisen seurauksista. Näillä kaikilla oli kielteisiä seurauksia. Osa on joutunut jäämään kokonaan työstä pois tai lopettamaan opintonsa kesken tai vaihtamaan työpaikkaa.  Osa on joutunut lyhentämään työpäiväänsä tai pyytänyt erityisjärjestelyjä työnantajaltaan. Seurauksena on voinut olla myös se, että lapsi on liian kauan yksin kotona tai joutuu ylittämään vilkkaan väylän yksin kouluun mennessä.

Yhden vanhemman perheet tarvitsevat edullisia lastenhoitopalveluja sekä enemmän tiedotusta palveluista

Lopuksi sai vielä kertoa kokemuksiaan lapsiperheiden palveluista.  Yleisin kommentti oli: Edulliset lastenhoitopalvelut takaisin, jotta voi tehdä työtä myös iltaisin ja viikonloppuisin. Muita kommentteja olivat:

– Yksinhuoltaja tarvitsee lastenhoitoapua sairastaessaan ja tarvittaessa kiireellistä hätäapua.
– Päivähoitoaika ei ole riittävän pitkä työssä käyvälle.
– en saanut autottomana  päiväkotipaikkaa, vaikka lähellä oli yhdeksän  päiväkotia! Ainoa vapaa kunnallinen paikka oli 10 km päässä.
– Ruotsinkielistä palvelua ei ole
– Asenne yksinhuoltajia kohtaan päiväkodissa ja lastensuojelussa huono
– Kodinhoitoapua en saanut, sen sijaan kunnalla oli varaa sijoittaa lapseni kodin ulkopuolelle.
– Lastensuojelun apu lapselle on vain rajojen asettamista, sen sijaan tuki puuttuu niin aikuisilta kuin lapsiltakin.
– Ainoa asia, mitä perheille tarjotaan on perheohjaus ja perheet tarvitsevat oikeaa apua.
– Lastensuojelun mukaan minä voin jättää 11, 13 ja 16 –vuotiaat lapset rajattomaksi ajaksi keskenään!
– Tukiperhe on oikeanlaista apua, mutta saaminen kestää liian kauan!
– Erityislapselle oikeus kodinhoitajan apuun, joka laittaisi lapsen kouluun.
– Avun hakeminen on hankalaa ja vaarallista lastensuojelun harkinnan vuoksi.

Vastaajat peräänkuuluttivat enemmän tiedotusta etuuksista ja palveluista, sillä palveluja pitää osata vaatia. Tiedotuksesta on puute kaikista palveluista.  

Kyselylinkki oli avoimena huhtikuun 2017 ajan liiton Facebooksivuilla, kotisivuilla ja jäsenkirjeessä.

Kyselyyn vastasi 87 satunnaista liiton asiakasta.

 

HS