Lapsiperheiden yhteinen eduskuntavaalikampanja käynnistyi 17.12.2018

Eduskuntavaalit ovat 14.4.2019.  Lastensuojelujärjestöjen yhteiset vaatimukset ovat:

  • Lapsiperheköyhyyttä torjutaan aktiivisesti
  • Lapsen kuuleminen toteutuu kaikilla yhteiskunnan tasoilla
  • Jokaisella lapsella on turvallinen lapsuus
  • Lapsen tulevaisuus turvataan laadukkaalla koulutuksella ja varhaiskasvtuksella.

Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry on ollut mukana tässä Lastensuojelujärjestöjen Keskusliiton hallinnoimassa työryhmässä.  Kampanjan taustalla on ollut kaiken kaikkiaan noin 30 lastensuojelujärjestöä. Lisätietoja: annaaani@lskl.fi.