Lapsen oikeuksien toteutumisen suurin uhka Suomessa on perheiden pienituloisuus. Etenkin yhden vanhemman perheiden pienituloisuus on yleistynyt.  Näiden perheiden pienituloisuusaste on 20,5 % kun esimerkiksi yksilapsisten kahden huoltajan perheiden osuus on 5,7 % (Väestöliitto, Perhebarometri 2014).  Yksinhuoltajaäitien työttömyysaste on noussut  16,3 %:iin (Tilastokeskuksen Työssäkäyntitilasto 2014). Aikaisemmin yhden vanhemman perheet olivat useammin työelämässä kuin muu väestö, joten muutos on ollut dramaattinen.

 Suomi sijoittaa lapsia kodin ulkopuolelle eniten Euroopassa asukasta kohden ja huomattavasti enemmän kuin muut Pohjoismaat.  Samanaikaisesti uuden sosiaalihuoltolakiesityksen 20 §:n mukainen kotipalvelu on kaventunut 95 %:lla vuoden 1990 tasosta. Kuitenkaan perheille ei ole tapahtunut mitään sellaista, että ne tarvitsisivat vähemmän kotipalvelua, pikemminkin päinvastoin.  Etenkin yhden vanhemman perheessä, jossa sairastetaan paljon, kotipalvelun puuttuminen voi jopa estää vanhemman työllistymisen ja sen myötä oikeuden palkka- ja eläketuloihin.  

Lapsiperheet tarvitsevat perheministerin

 Nykyisin Lapsiperheille tärkeitä asioita käsitellään sosiaali- ja terveysministeriössä, oikeusministeriössä, opetus- ja kulttuuriministeriössä ja sisäasiainministeriössä.  Kun lasten ja perheiden asiat eivät ole olleet kenenkään tietyn ministerin alaisuudessa, vastuunkantajaa on ollut vaikea tavoittaa.  Kun yhden vanhemman perheet esittävät vetoomuksia elatusjärjestelmän uudistamisesta sosiaali- ja terveysministerille, hän kertoo, että elatusapu käsitellään oikeusministeriössä.  Kun perheet tapaavat oikeusministeriä, hän huomauttaa järjestelmään kuuluvan elatustukiasian kuuluvan sosiaali- ja terveysministerille. Kuitenkin käytännössä elatusapu ja elatustuki ovat hyvin riippuvaisia toisistaan. Vastaavia asioita on lukuisia.

 Joka viides perhe on yhden vanhemman perhe

 Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry on 39-vuotias lastensuojelujärjestö, jonka tavoitteena on tasa-arvoinen lapsuus perhemuodosta riippumatta.  Kaikista lapsiperheistä 120 000 on yhden vanhemman perheitä.  Vuosittain yli 30 000 lapsen vanhemmat muuttavat eri osoitteisiin.  Perheiden haasteet liittyvät toimeentuloon sekä työn ja perheen yhteensovittamiseen.

 

Lisätietoja: Heljä Sairisalo 040 3515355