Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila vaatii yhtenäisiä laatukriteereitä lapsiperheiden kotipalvelulle

Lapsiasianvaltuutettu Tuomas Kurttila on huolissaan siitä saavatko lapsiperheet kotiapua riittävästi. "Säädöspohja on asiassa kunnossa, mutta kansallisesti pitäisi lapsiperheiden kotipalvelun laatua ohjata vahvemmin. Sosiaali- ja terveysministeriö pitäisikin saada valmistelemaan kansalliset laatukriteerit", summaa lapsiasiainvaltuutettu Tuomas Kurttila.  
Lue lisää:

http://lapsiasia.fi/tata-mielta/tiedotteet/2016-2/lapsiasiavaltuutettu-lapsiperheiden-kotipalvelulle-kansalliset-laatukriteerit/
YVPL on vaatinut kuntia noudattamaan lakia ja tarjoamaan lapsiperheille kotipalvelua.  Liiton edustajat veivät vetoomuksen kansanedustajille 13.4.2016. Edustajat olivat yhteydessä lapsiasiavaltuutettuun.