Hallituksen yksi kärkihankkeista on Lapsi ja perhepalveluiden muutosohjelma, jonka sisällöstä parhaillaan keskustellaan sosiaali- ja terveysministeriössä. Hankesuunnitelma lupaa  lapsiperheiden palvelujen uudelleen järjestämistä.  Periaatteina ovat mm. ennaltaehkäisevä painotus, asiakaslähtöisyys, moniammatillisuus ja laitoshoidon purku.

YVPL pitää kohderyhmälleen erityisen tärkeänä lapsiperheiden yleisen kotipalvelun saatavuuden lisäämistä sekä eropalveluiden vahvistamista keskittämällä ne yksikköön, jolla olisi mahdollisuus kohdata kaikki eroperheet.

Liitto odottaa myös uusia perhekeskuksia, joissa kunta, järjestöt ja seurakunta tekisivät nykyistä enemmän yhteistyötä.  Myös järjestöjen kokemusaisantuntijoille, tukihenkilöille ja vertaisryhmille pitäisi olla paikkansa perheiden tukena.  Mikään muu ei ole niin suuri toivon antaja kuin toinen samassa tilanteessa ollut henkilö, joka on selvinnyt.  Tähän ei mikään viranomainen pysty.