Alaikäisen lapsen vähäiset ansiotulot eivät toimeentulotukilain mukaan vähennä perheen toimeentulotukea. Toimeentulotukilaissa ei ole määritelty vähäisten tulojen euromäärää. Missä määrin lapsen kesäansioita pidetään vähäisinä tai satunnaisina kuuluu kunnan itsenäiseen harkintavaltaan.

Sosiaali- ja terveysministeriö on kuitenkin ohjeistanut kuntia oppaassa toimeentulotuen hyviksi käytännöiksi ja ratkaisuiksi. Ohjeistuksessa todetaan, että lasten satunnaiset kesä- ja viikonloppupalkat ovat sellaisia vähäisiä ansiotuloja, jotka tulee jättää huomioon ottamatta.

Sen sijaan toimeentulotukilaissa on säädetty lapsen säännöllisistä ansiotuloista. Perheen perustoimeentulotuki koostuu pääasiassa vanhempien ja lasten perusosista sekä asumis- ja terveydenhuoltomenoista. Kotona asuvan lapsen säännöllisten ansiotulojen vuoksi perheen toimeentulotukea voidaan vähentää kyseisen lapsen perusosan verran. Vanhempien perusosiin lapsen tulot eivät vaikuta. Alaikäinen lapsi ei kuitenkaan ole velvollinen elättämään vanhempiaan tai sisaruksiaan.

Aina on muistettava, että toimeentulotuki on viimesijainen ja harkinnanvarainen taloudellinen tukimuoto. Pääsääntöisesti kaikki tulot ja etuudet vähentävät toimeentulotukea. Jokainen toimeentulotukipäätös tehdään yksilöllisen tilanteen ja tarpeiden pohjalta.