Liittoon on tullut yhteydenottoja hätääntyneiltä toimeentulotuensaajilta, joilta on leikattu toimeentulotuen lapsen osuudesta puolet.  Toimeentulotuki on viimesijainen etuus, jonka ostovoima on viritetty äärimmäisen matalaksi.  Leikkaus on vähentänyt merkittävästi perheiden taloudellista selviytymistä.

Liitto pitää tärkeänä sitä, että etävanhemman sosiaaliturvassa huomioidaan vierailevat lapset ja myös vuoroasuminen, joka on ollut mahdollista vuoden verran. Ennen lain uudistusta noin 17 % eronneista vanhemmista oli sopinut lapsen laajoista tapaamisista. Lapsen huoltolain uudistus on tuonut lisää kahden kodin lapsia viimeisen vuoden aikana.  Yleensä mitään sosiaaliturvan uudistusta ei kuitenkaan ole rahoitettu niin, että tarvittavat varat otetaan joltain toiselta heikosti toimeentulevalta ryhmältä.  Yhden vanhemman perheistä neljännes eli 25 % luokitellaan köyhiksi, kun taas kahden huoltajan perheistä vain 8 %.  Lapsiperheissä onkin vähemmän köyhyyttä kuin muissa kotitaloustyypeissä, lukuun ottamatta yhden vanhemman perheitä, jotka pääasiassa vastaavat Suomen lapsiköyhyydestä.

Tällainen toimeentulon jakaminen estää pienituloisia järjestämästä lapselleen tutkimuksissa eniten lapsen edun mukaista tapaamisvaihtoehtoa sekä vuoroasumista

Lain mukaan lähivanhempi vastaa lapsen huollosta aiheutuneet kulut lukuun ottamatta etävanhemman maksamaa elatusapua. Toimeentulotuen lapsen osuudesta puolet on tarkoitettu kattamaan lapsen kiinteitä kuluja ja puolet ravinto- ja henkilökohtaista hygienia kuluja.  Nämä kiinteät kulut ovat joka tapauksessa lähivanhemman maksettava oli lapsi etävanhemman luona tai ei.  Kallein kiinteä kulu on lapsen asuminen, joka maksaa etenkin isoissa keskuksissa.  Tämän vuoksi vuoroasuva lapsen kulut ovat muita lapsia isommat. Äkillinen sairaalamaksu, jota vanhempi ei ole kyennyt maksamaan, ulosmitataan lähivanhemmalta ei etävanhemmalta.

Laki ei myöskään salli toimeentulotuen leikkaamista muuta kuin niissä tapauksissa, joissa työtön  kieltäytyy työvoimatoimenpiteistä. Tämän menettelyn tarkoituksena on kannustaa työtöntä toimintaan mukaan.

Liitto tulee seuraamaan perheiden tilannetta tarkoin ja tekemään aloitteita käytännön poistamiseksi.