Suurin osa eroavista vanhemmista ratkaisee lapsen huoltoa ja tapaamista koskevat asiat keskenään. Noin neljä prosenttia erovanhemmista pyytää tuomioistuimelta ratkaisua.  Näistä neljäsosa on pitkäaikaisia ns. huoltokiistakierteitä.  Oikeusministeriö kartoittaa voidaanko viranomaiskäsittelyä kehittää niin että uusintaoikeudenkäyntien määrä vähenisi.  Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry on vaatinut vanhemmille mahdollisuutta käyttää lapsen kasvun ja kehityksen asiantuntija-avustajaa tuomioistuinkäsittelyssä maksutta.  Tämä mahdollisuus on jo käytössä tuomioistuinsovitteluissa.  Paljon arvostelua saaneet sosiaalitoimen olosuhdeselvitykset voitaisiin liiton mukaan ainakin osittain korvata asiantuntija-avustajan työpanoksella.  Hän työskentelee käräjätuomarin työparina tuomioistuinkäsittelyssä ja myös kuulee perheenjäseniä heidän kotonaan sekä selvittää väliaikaismääräyksen toimivuutta käytännön tasolla.

Lisäksi liitto pitää tärkeänä, että jokaisella vanhemmalla olisi mahdollisuus osallistua eroneuvotteluun, jossa vanhemmat yhdessä suunnittelisivat lapsen arjen järjestämistä eron jälkeen.

Oikeusministeriö selvittää mm. seuraavia muutostarpeita:

Pitääkö vuoroasujalapsella olla oikeus kahteen viralliseen asuinosoitteeseen sekä samalla oikeus julkisiin palveluihin kummassakin osoitteessa (esimerkiksi koulukyyti kummastakin osoitteesta)? Tulisiko tuetulle ja valvotulle tapaamiselle säätää yhtenäiset edellytykset? Pitäisikö lapsen tapaamisoikeus laajentaa muihinkin läheisiin henkilöihin vanhempien lisäksi, esimerkiksi sisaruksiin, oheishuoltajaan? Miten lapsen tapaamiskustannukset tulisi jakaa vanhempien kesken? Tulisiko olosuhdeselvityksen aloittamiselle säätää määräaika?  Pitäisikö lapsen kuulemista tuomioistuimessa laajentaa?   Kuinka ehkäistä toistuvia huolto-oikeudenkäyntejä? Kuinka poistetaan lapsen huoltoa ja huostaanottoa koskevien prosessien päällekkäisyys? Pitäisikö vanhempien työnjaosta päättämisen vahvistaminen olla myös sosiaalitoimelle? Tulisiko ns. vanhemmuussuunnitelmat ottaa käyttöön
Liitto antoi lausuntonsa oikeusministeriölle 15.2.2016. https://yvpl.fi/uploads/media/LOGO_Lapsen_huoltolain_lausunto_.pdf
https://yvpl.fi//index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&t=1455709779&hash=654454ffb438c071f9a2e8746a7f280d3f6f22e2&file=fileadmin/tiedostot/kuvat/LOGO_Lapsen_huoltolain_lausunto_.pdf