Vuoden vaihteessa kaikki, myös vuonna 2011 vahvistetut, elatusavut nousevat 3,57 %. Maksajan tulee lisätä korotus lapsen elatusapuun oma-aloitteisesti. Lähivanhempi voi ulosmitata laiminlyödyn elatusavun viiden vuoden ajan.

Uusi elatustuki on 147,96 euroa lasta kohden kuukaudessa. Lähivanhempi voi hakea etuutta Kelalta, mikäli elatusvelvollinen ei maksa vahvistettua elatusapumaksua. Tällöin laiminlyötyjen elatusapujen perintä siirtyy Kelan vastuulle. Lapsi on oikeutettu kuukausittaiseen elatustukeen myös silloin, kun isyyttä ei ole vahvistettu tai huoltaja on adoptoinut lapsen yksin.