Jokainen lapsi ja perhe on erilainen ja niin myös valinnat lasten asumisessa ja tapaamisissa vanhempien eron jälkeen. Nämä perhesuhteisiin ja arkeen vahvasti vaikuttavat valinnat on tärkeää voida tehdä lasten tarpeet ja toiveet huomioiden.  

Monet tutkimukset osoittavat, että vuoroasumisella eron jälkeen eli sillä, että lapsi asuu suurin piirtein saman verran molempien vanhempiensa kanssa, on positiivinen yhteys niin lasten kuin vanhempienkin hyvinvointiin. Vuoroasumisen on osoitettu olevan yhteydessä myös parempaan yhteistyöhön ja vähempiin ristiriitoihin vanhempien välillä sekä äitien kokemaan elämäntyytyväisyyteen.  
 
Vaikka perheessä nähtäisiin vuoroasuminen lapselle parhaana vaihtoehtona, ei sitä pystytä kuitenkaan aina valitsemaan. Vanhemmilla ei ole eron jälkeen välttämättä mahdollisuutta taloudellisesti tai muista syistä asua lähellä lapsia ja entistä puolisoa tai hankkia riittävän iso asunto vuoroasumista varten. Esimerkiksi Kelan tutkimusten mukaan vuoroasuminen on pienituloisissa perheissä muita harvinaisempaa. Vuoroasuminen on tavallisempaa, jos vanhemmat ovat korkeasti koulutettuja tai hyvin toimeentulevia. 

Työtä vuoroasuvien lasten arjen parantamisen puolesta

Eduskunnan Monimuotoiset perheet -ryhmä kiinnittää huomiota vuoroasuvien lasten tilanteeseen, ja toivoo konkreettisia parannuksia perheiden arkeen. Myös Orpon hallitusohjelmassa vuoroasuminen on huomioitu. Hallitusohjelmassa todetaan, että hallitus haluaa edistää vuoroasuvien lasten vanhempien tasaveroista asemaa, esimerkiksi selvittämällä koulukyytien saatavuutta molemmille vanhemmille.  

“Koulukyytien tulisi olla mahdollisia lasten molemmista kodeista. Vanhempien pitäisi myös pystyä valitsemaan lähikoulu kumman tahansa kodin mukaan. On todella hyvä, että hallitus selvittää näiden toteuttamista”, kertoo eduskunnan Monimuotoiset perheet -ryhmän ryhmän puheenjohtaja Lotta Hamari (sd.). 

Selvitystyön toivotaan tuottavan valtakunnalliset säännöt ja yhtäläiset käytännöt kuntiin ja näin myös perheiden elämään riippumatta siitä, missä päin Suomea he asuvat.  
 
– Myös vuonna 2023 julkaistu oikeusministeriön ohje vuoroasuvan lapsen elatusavun määrittämiseen helpottaa osaltaan vuoroasumisen valintaa, iloitsee Yhden vanhemman Perheiden Liiton puheenjohtaja Susanna Kavonius.  
 
Vuoroasumista tukevat selkeät käytännöt auttaisivat perheitä valitsemaan juuri heidän lapsilleen parhaan mahdollisen asumisvaihtoehdon.  
 
– Lisäksi on kiinnitettävä huomiota erityisesti siihen, että sosiaaliturvaetuuksissa otetaan huomioon vuoroasuvan lapsen kulut molempien vanhempiensa luona, jatkaa Kavonius.  
 
Terhi Rapeli 
toiminnanjohtaja 
Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry 

 
Monimuotoiset perheet -ryhmä on perustettu eduskuntaan vuonna 2019 ja se edistää perheiden monimuotoisuuden huomioimista lainsäädännössä ja päätöksenteossa, sekä lisää tietoa erilaisista perhemuodoista ja tilanteista. Ryhmä toimii yhteistyössä Monimuotoiset perheet -järjestöverkoston kanssa, mihin kuuluu Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ja yhdeksän muuta perhejärjestöä. Lisätietoa Monimuotoiset Perheet verkostosta: https://www.monimuotoisetperheet.fi/ 
 

Katso myös eduskunnan Monimuotoiset perheet -työryhmän tiedote aiheesta.