Aikaisemmin kunnat hallinnoivat myös toisen vanhemman maksamaa elatusapua korvaava elatustukea. Se kuitenkin siirrettiin Kela:n hoidettavaksi vuonna 2009.  Olisi järkevää, että sekä elatustuen maksaminen että elatussopimuksen vahvistaminen olisivat samassa organisaatiossa. 

Lapsen elatusavun vahvistamisen pitäisikin olla mahdollista myös Kansaneläkelaitoksessa. Sen tulee tarjota vanhemmille Oikeusministeriön laskurin esittämää elatussopimusta, jonka vanhemmat voivat halutessaan vahvistaa. Sopimusten vahvistaminen olisi pitkälti automaattista tietojen käsittelyä ja vähentäisi työntekijöiden määrää. 

Ainoastaan elatusavun laskurin tuloksesta poikkeavat sopimukset vahvistettaisiin nykyisen menettelyn mukaan sosiaalitoimessa.  Noin 4 % vanhemmista ei löydä lainkaan ratkaisua lasta koskeviin asioihin.  Ne käsiteltäisiin myös nykykäytännön mukaisesti käräjäoikeudessa. 

Muita kehitysehdotuksia elatusapujärjestelmään

Liitto ehdottaa myös, että Kela tarjoaisi lasten vanhemmille joka vuosi päivitettyä laskurin esittämää elatusapua.  Näin elatusapu vastaisi lapsen kasvun tuomaa menojen lisäystä sekä vanhempien todellista elatuskykyä. Vanhempien pitää myös voida valtuuttaa työnantaja perimään ja tilittämään elatusapu.  Indeksikorotuksesta pitää lähettää ilmoitus elatusavun maksajalle.

YVPL lähestyi vetoomuksella kunta- ja kehitysministeri Anu Vehviläistä 8.6.2015.