Liitto kartoittaa yhden vanhemman perheiden kokemuksia perheiden palveluista: päivähoidosta, pienten koululaisten ja erityistarpeisten lasten aamu- ja iltapäivätoiminnasta, toimeentulotuesta.  Vastausaika on huhtikuun viimeiseen päivään asti. Vastaa nimettömänä alla olevaan linkkiin.  Aikaa menee muutama minuutti. Vastauksesi on tärkeä osa liiton vaikuttamistoimintaa. Liiton tavoitteena on riittävän laadukkaat, huokeat ja oikea-aikaiset lapsiperheiden palvelut.  Tuomme esiin perheiden tarpeita päättäjillemm.  lausunnoissa ja vetoomuksissa.
Vastaa tähän:
https://goo.gl/forms/u00f41KRyyO4tqwz2
Lisätietoja: helja.sairisalo@yvpl.fi