Kelan päätös: Toimeentulotuen lapsen perusosaa ei saa puolittaa vuoroasuvalta lapselta

Viime keväänä Kela ryhtyi puolittamaan toimeentulotuen lapsen perusosaa, mikäli vanhemmat olivat sopineet lapsen vuoroasumisesta.  Asiakasvalituksen päätöksen mukaan osuutta ei kuitenkaan saa puolittaa lähivanhemmalta, elleivät vanhemmat ole sopineet kustannusten jaosta lapsen tapaamissopimuksessa. Näin on saatettu toimia virheellisesti viime kuukausina. Liitto vaatii, että Kelan pitää oma-aloitteisesti korjata nämä päätökset perheiltä.

Lähivanhemmalle oikeus saada tapaamiskuljetuskuluihin toimeentulotukea

Pienituloinen etävanhempi on ollut oikeutettu saamaan lapsen kuljetuskulut toimeentulotukena. Nykykäytännön mukaan vanhemmat voivat sopia ja tuomioistuin voi määrätä myös lähivanhemman osallistumaan kuluihin.  Liitto vaatiikin, että myös lähivanhemmalla tulee olla sama oikeus saada myös kuljetuskulut toimeentulotukena, mikäli niistä on kirjallisesti sovittu tai tuomioistuin niin päättänyt.

Liitto arvioi, että noin neljätuhatta lapsiperhettä, joissa lapsi vuoroasuu vanhempiensa luona, saavat toimeentulotukea.