Yhden Vanhemman Perheiden Liitto osallistui tänään Monimuotoiset perheet -verkoston järjestämään Vuoroasumisen politiikka -tapahtumaan, joka pidettiin Pikkuparlamentissa. Tällä viikolla YVPL nostaakin esiin Facebook– ja Instagram-sivuillaan paljon vuoroasumiseen liittyviä teemoja. Tämä teksti käsittelee tapahtumassa ollutta kansanedustajien muodostamaa paneelikeskustelua.  Keskusteluun osallistuivat Johan Kvarnström (sd.), Sari Sarkomaa (kok.), Sofia Virta (vihr.), Veronika Honkasalo (vas.) ja Hanna Kosonen (kesk.).

Jokainen edustaja toi esille seikan, jonka jokainen vuoroviikkovanhempi tietää: nykytilanteessa taloudelliset etuudet eli sosiaalituki ei tue millään tavalla vuorovanhemmuutta. Tämä johtuu siitä, että nykyinen järjestelmä ja rakenteet eivät tunnista perheiden monimuotoisuutta. Ne tunnistavat vain hyvin perinteisen eroperhemuodon, jossa lapsi on kirjoilla toisen vanhemman luona ja aidosti myös asuu selkeästi enemmän lähivanhemman kanssa. Vuoroasumista ne eivät tue tällä hetkellä vielä lainkaan.

Koulukyyditykset sekä asumistuki ovat taloudellisista seikoista eniten esillä vuorovanhempien puheissa. Vuoroviikkoetävanhempi ei saa asumistukea LAINKAAN lastensa perusteella. Ajatelkaapa tilannetta, jossa vuoroviikkoetävanhemmalla on 3 lasta. Mitä tapahtuu, kun lapset ovat teini-ikäisiä? Suostuvatko he asumaan yksiössä tai pienessä kaksiossa joka toinen viikko? Harva teini ehkä suostuisi. Etävanhemmalla ei kuitenkaan välttämättä ole varaa vuokrata tarpeeksi isoa asuntoa, jossa hänen omilla lapsillaan olisi tarpeeksi tilaa asua.

Koulukyydityksiin tukea ja helpotusta saa VAIN LÄHIVANHEMPI. Näin ollen etävanhemman, vaikka vuoroviikkoisen, tulee itse hoitaa lapsensa kuljetusmaksut kouluun. Eli toisin sanoen: LAPSEN KOULU MAKSAA vanhemmalle, mikä taas ei ole perustuslakimme mukaista. Tähän on kipeästi tarvittava muutosta. Paneelissa lupailtiin jo koulukyytipilottia, jossa kokeillaan, josko molempien vanhempien luota voisi matkustaa kouluun, ilmaiseksi. Tämän asian muutos ei tule olemaan helppo, koska kunta pitää vastuuttaa maksamaan myös etävanhemman luota kouluunsa matkaavan lapsen matkakustannukset. Kumpi kunta maksaa, jaetaanko kulut? Kunnilla on varmasti tähän sanansa sanottavana, ELLEI LAKI VELVOITA niitä maksamaan nämä maksut. Silloin ne on maksettava, jupisematta.

Jokainen edustaja mainitsi nämä taloudelliset seikat tärkeimmiksi tavoitteiksi, joita lähdetään tulevalla hallituskaudellakin ajamaan eteenpäin. Todella tärkeäksi kohdaksi nousi, että ilmainen hoito vuorotyössä olevien vanhempien lapsille (myös kouluikäisille) onnistuisi. Myös työpaikkapolitiikan tulisi muuttua: työnantajien olisi entistä joustavammin otettava huomioon työntekijänsä perheolot, antaa mahdollisuus etätyöhön ja joustaviin työaikoihin. Nämä seikat yhdessä helpottavat myös sitä, että vanhemmat voisivat tehdä työtä, johon heillä on koulutus ja samalla heidän taloudellinen tilanteensa paranisi. Nykyisellään erovanhempien on vaikea tehdä muuta kuin yksivuoroista päivätyötä lastenhoidollisten seikkojen vuoksi.

Vuoroasuminen on jo kirjattu lainsäädäntöön. Nyt edessä on iso tehtävä muutos: sosiaaliturvaetuuksien tulee olla tasaveroiset molemmille vuorovanhemmille.

Helka Belt
asiantuntija, YVPL ry