Yhden Vanhemman Perheiden Liiton edustajat kävivät eduskunnassa
keskiviikkona 13.4 keskustelemassa lapsiperheiden kotipalveluiden
tilanteesta.
Yhden Vanhemman Perheiden Liiton edustajat toivat tapaamisessa esille
syvän huolen lapsiperheiden kotipalveluiden nykytilasta.
Sosiaalihuoltolain perheiden kotipalvelua koskeva 19 § astui voimaan
vuoden 2015 alussa, jonka mukaan lapsiperheillä on oikeus saada
välttämätön kotipalvelu lapsen hyvinvoinnin turvaamiseksi perheen
elämäntilanteen niin vaatiessa ilman lastensuojelun asiakkuutta.
Vaikka sosiaalihuoltolakiin kirjattu lapsiperheiden oikeus kotipalveluun
itsessään on hyvä asia, niin lain toimeenpanossa on paljon
parannettavaa. On esimerkkejä tapauksista, joissa kotipalvelua ei ole
myönnetty yhden perheen vanhemman sairastuessa vakavasti. Lisäksi
kotipalveluiden saatavuudessa on kuntakohtaisia eroja.
Tapaamiseen osallistuneet kansanedustajat läpi puoluerajojen yhtyivät
siihen, että nykytilanteeseen on ripeästi puututtava. Kansanedustaja
päättivät tapaamisessa olla yhteydessä lapsiasiavaltuutettuun ja että
perheiden kotipalveluiden tilanteesta tehdään asianomaiselle
ministerille kirjallinen kysymys.
Kansanedustaja *Tytti Tuppuraisen
(sd.)* vetämään tapaamiseen osallistuivat kansanedustajat *Johanna
 Karimäki (vihr.)*, *Hanna Sarkkinen (vas.),* *Sari Sarkomaa (kok.)*
 *Saara-Sofia Sirén (kok.) *ja *Satu Taavitsainen (sd.).*
Lisätietoja: Tytti Tuppurainen, kansanedustaja, p. 0400 840 594,
Heljä Sairisalo, Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry,  p. 040 3515355