Yhden vanhemman perheiden työttömyysaste, 16,3 %, on kaksikertaa niin suuri kuin yleinen työttömyysaste. Muutos on hätkähdyttävä, sillä vielä 25 vuotta sitten yksinhuoltajaäidit olivat useammin työelämässä kuin muu väestö.  Viime vuosikymmenen nousukausi käänsi työttömyyden laskuun kaikilla muilla kotitaloustyypeillä paitsi yhden vanhemman perheillä, joilla työttömyys jatkoi kasvuaan. Kuitenkin yksin lasta kasvattavien äitien työmotivaatio on suurempi kuin esimerkiksi parisuhteessa elävien äitien.

Työttömyys tuo mukanaan pienituloisuuden. Yhden vanhemman perheillä on yli viisin kertainen riski joutua toimeentulotukiluukulle kuin kahden huoltajan perheillä.

" Jos lapsiköyhyyttä halutaan vähentää, pitää keskittyä tukemaan yhden vanhemman perheiden työllistymistä," toteaa toiminnanjohtaja Heljä Sairisalo Yhden Vanhemman Perheiden Liitosta. Jos tilastoista poistettaisiin yhden vanhemman perheet, niin jäljelle jäävät kahden huoltajan lapsiperheet voisivat hyvin.  (Okkonen, Kaisa-Mari Hyvinvointikatsaus 1/2014, Tilastokeskus).   Liiton mukaan lasten hoivapalveluja tulisi kehittää vastaamaan paremmin nykyisiä työmarkkinoita.

 

 

Lisätietoja: tj Heljä Sairisalo, 040 3515355