Osa yhden vanhemman perheiden lapsista on menettänyt täydentävän elatustuen. Epäkohta on seurausta Oikeusministeriön elatusavun arviointiohjeesta, jonka mukaan täydentävää elatustukea ei enää makseta kaikille pienituloisille, vaikka lapsen elatus vahvistettaisiinkin alle elatustuen suuruiseksi. Näin menetellään kaikkien niiden elatusvelvollisten kohdalla, joiden arviointiohjeen laskennallinen elatuskyky ylittää elatustuen. Kuitenkaan ohje ei määrää näissä tapauksissa vahvistamaan elatusapuakaan elatustuen suuruiseksi.

Vuonna 2006 Stakesin mukaan noin 8778 lasta sai täydentävää elatustukea. Näistä usea tuhat on menettänyt tuen, vaikka toisen vanhemman maksama elatusapu jääkin alle elatustukimaksun.

Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry luovutti aiheesta vetoomuksen oikeusministeriölle 16.11.2011.
Lue vetoomus.