Perhevapaat lapsikohtaisiksi

Hallitus on päättänyt uudistaa perhevapaajärjestelmän vuoden 2019 alkuun mennessä. Monimuotoiset perheet -verkosto esittää, että uudistuksen lähtökohdaksi otetaan se, että raha seuraa lasta. Näin ollen perhevapaat olisivat jokaiselle lapselle yhtäläiset perhemuodosta riippumatta.

Nykyisin esimerkiksi yhden vanhemman perheillä on käytettävissään 54 päivää vähemmän vanhempainrahapäiviä kuin kahden vanhemman perheillä. Monikkoperheissä isyysrahaa maksetaan vain ensimmäisestä lapsesta, muut samaan aikaan syntyneet jäävät ilman omaa isyysrahakautta. Adoptioperheissä vanhempainrahakausi on huomattavasti lyhyempi kuin perheissä, joihin lapsi tulee syntymän kautta.

Monimuotoiset perheet -verkosto ajaa mallia, jossa jokaisella lapsella olisi käytössä yhtä monta päivää vanhempainrahaa, jota voi käyttää lapsen vanhempi tai muu lapselle läheinen henkilö huoltajien päätöksen mukaisesti.

Katso koko perhevapaamalli osoitteesta:

https://monimuotoisetperheet.fi/perhevapaamalli/