Osa lapsista jää ilman elatustukea, koska alkuperäisiä elatussopimuksia arkistoidaan vaihtelevasti kunnissa.  Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry vaatii kuntia säilyttämään lapsen elatussopimuksia alkuperäisin allekirjoituksin.  Ilman tälläistä sopimusta Kela ei myönnä elatustukea lapselle ja useat lapset jäävät ilman tukea. Myös ulosottovirastot  ja tuomioistuimet tarvitsevat sopimusversion alkuperäisin allekirjoituksin.  Nykyisin osa kunnista säilyttää sopimuksia osa ei.  Ministeriön mukaan  kunnilla ei myöskään ole lakisääteistä velvollisuutta säilytykseen, joten sosiaalitoimella voi olla esimerkiksi sopimuskopio ilman allekirjoituksia.    Liitto ry vetosi asian puolesta peruspalveluministeri Maria Guzenina –Richardsoniin tänään 8.6. Kunnat voitaisiin velvoittaa säilyttämään sopimuksia  myös sähköisinä, jolloin kustannuksia ei juuri olisi. Avaa sisäinen linkki samassa ikkunassa Lue vetoomus.