Panelistit:  Sirkku Ingervo (Vas.), Hanna Huumonen (Sd.), Outi Alanko-Kahiluoto (Vihr.), Riikka Purra (PS), Arja Ryynänen (Kesk.) Mikko Rekimies (Kd), Lotta Backlund (Kok.), Pia-Lisa Sundell (Rkp.) ja Elina Sagne-Ollikainen (Fem).

Kysymys: Köyhyys vähentää vanhemmuutta, sosiaalisia suhteita, heikentää terveyttä, alentaa koulutustasoa, lisää syrjäytymisriskiä.  Köyhyys heikentää eniten alle 2 -vuotiaan terveyttä.  Miten vähennät lapsiperheiden köyhyyttä kansanedustajana?

Sirkku Ingervo (Vas.) Helsingin kaupungin valtuutettu viidettä kautta, KM, erityisopettaja, sosiaalityöntekijä ja nuorisotyöntekijä, joka esitteli itsensä lähiöäitien ja sinkkuäitien puolesta puhujana.  Hän on itse ollut 15 vuotta kahden lapsen yksinhuoltajana ja nyt kolmen koiran yksinhuoltaja, joten hän tietää perheen ja työn yhteensovittamisen haasteet.  Hän onkin saanut Vasemmistoliiton puolueohjelmaan ja eduskuntavaaliohjelmaan tavoitteeksi vuorotyössä olevien perheiden alakouluikäisten lasten hoitoratkaisujen saamiseksi lakisääteiseksi räätälöidyillä malleilla. Ruotsissa työnantajan pitää järjestää yksinhuoltajalle päivätyötä.  Jos hän ei kuitenkaan onnistu siinä, hoitaja tulee lapsen kotiin.  Se maksaa yhteiskunnalle yhtä paljon kuin vuorohoitopaikka. Köyhyyden poistaminen on tärkeä vasemmistoliiton tavoite.

Lapsen koulutus pitää alkaa näkemään investointina eikä kuluna. Maksuton toisen asteen koulutus ja oppivelvollisuuden pidentäminen pitää toteuttaa. Tuki ei saa olla kontrollia; tukea on annettava kaikille, ei vain köyhille, jolloin järjestelmä muuttuu kontrolloimiseksi. Harrastustakuu pitää toteuttaa, jonka ansiosta jokainen lapsi voi harrastaa sitä, mitä haluaa. Järkeä toimeentulotuen leikkaukseen, esimerkiksi harrastusseteli ei saa vastaavasti leikata toimeentulotukea jne. Alakoululaisille mahdollisuus aamu- ja iltapäivätoimintaan, 3-6-vuotaille maksuton varhaiskasvatuspaikka.  Kotipalvelun tulee olla maksuton eikä sitä saa järjestää vain lastensuojeluasiakkaille, vaan kaikille lapsiperheille.

Hanna Huumonen (Sd.) 30-vuotias, Suomen ammattiin opiskelevien liiton pääsihteeri.  Perheeseeni kuuluvat mies ja yksivuotias lapsi.  Äitini oli yksinhuoltaja. Hän oli sankari, joka opetti, mitä tasa-arvo on.  Lapset pitää nähdä subjekteina, joilla on oikeus varhaiskasvatukseen.  Perhevapaauudistuksen pitää olla nykyistä tasa-arvoisempi. Kaikilla tulee olla oikeus sosiaaliturvaan ja työttömille oikeus keskittyä työnhakuun.

Oppivelvollisuutta pitää pidentää, jolloin toisen asteen koulutus olisi myös maksutonta. Perheelliset opiskelijat ottavat eniten pikavippejä! Koulukirjapäätökset pitää tehdä oppilaitoksissa, jolloin koulut myös kilpailuttaisivat kustantajat.  Mm. jotta äidit osallistuisivat enemmän työelämään, perhevapaat tulee uudistaa ensin 3+3+6 -malliksi ja jatkossa muuttaa se 6+6+6 -malliksi. Muutoksessa tulee huomioida yhden vanhemman perheiden, sateenkaariperheiden ja adoptioperheiden erityiset tarpeet. Kaikki sosiaaliturva ja -palvelut universaaleiksi! Subjektiivisen päivähoito-oikeuden kokopäiväisyys tulee palauttaa. Varhaiskasvatus maksuttomaksi. Perhetyötä tulee järjestää enemmän. Lapsivaikutusten arviointi tulee toteuttaa

Outi Alanko-Kahiluoto (Vihr.), kahden lapsen äiti, kolmannen kauden kansanedustaja ja Helsingin kaupunginvaltuutettu, ammatiltaan kirjallisuuden tutkija ja koulutukseltaan FT. Minua kiusattiin, koska yksinhuoltajaäidilläni ei ollut varaa ostaa uusia talvikenkiä.  Sain kiusaajani kuitenkin kommenteillani vaikenemaan. Jo silloin, ollessani 10-11-vuotias, tapahtui poliittinen heräämiseni: ei ollut minun syy, että äitini oli pienituloinen.Tajusin, että olemassa rakenteita, jotka syrjivät ja että ne täytyy muuttaa.

Olen toiminut kolme kautta kansanedustajana ja mm. eduskunnan Köyhyystyöryhmän vetäjänä.  Lastensuojelun Keskusliiton arvion mukaan olen ollut eduskunnan aktiivisin lapsipolitiikan tekijä. Yhden vanhemman perheet ovat pieni tuloisimpia.  Tarvitaan korotuksia lapsilisiin ja helpotuksia työn ja perheen yhteensovittamismahdollisuuksiin.

Köyhyyden poistamisen tulee olla nykyistä kunnianhimoisempaa. Hallitusohjelmaan pitää saada kirjaus siitä, että perheiden ja lasten köyhyys pitää puolittaa hallituskauden aikana. Kaikissa päätöksissä pitää huomioida se, että päätös vähentää köyhyyttä.  Tämä periaate vähensi köyhyyttä edellisen (Kataisen) hallituksen aikana.  Tätä tavoitetta ei viimeisellä (Sipilän) hallituksella ollut ja köyhyys yleistyi.  Työssä käyntiä pitää tukea, sillä työttömyys on kaikkein suurin köyhyyden tekijä. Päivähoidon ja varhaiskasvatuksen subjektiivinen oikeus on palautettava kokopäiväiseksi.  Varhaiskasvatus tasaa tutkimusten mukaan heikon taustan vaikutuksia kaikkein tehokkaimmin. Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta maksuttomaksi sekä riittävästi lapsiperheiden kotipalvelua perheen jäsenten sairaustapauksiin. Työssäkäyvien köyhien etuuksia tulee miettiä uudestaan. Lapsilisä on palautettava indeksisidonnaiseksi ja lapsilisän yksinhuoltajakorotusta on nostettava. Tukia voidaan myös yhdistää ja samalla riisua hakumenettelyn byrokratiaa. Opintolaina ei ole ratkaisu köyhien perheiden tilanteeseen.  Lapsivaikutusten arviointi tulee paitsi toteuttaa myös kehittää.  Nyt ei välttämättä osata mitata sitä, mitä haluttaisiin saada aikaan.  Yhteiskunnan euro lasten hyvinvointiin tuo 5 euroa takaisin.

Riikka Purra (PS), 41-vuotias VTM, puolueeni poliittinen suunnittelija.  Olen yhden vanhemman perheen lapsi ja 1980-luvulla ainoa sellainen luokallani tamperelaisessa koulussa.  Opettajani toi asiaa esiin. Vieläkin olen siitä traumatisoitunut. Meillä on olemassa poliittisia päätöksiä, jotka tuottavat epätasa-arvoa. Matalasti koulutettujen yksinhuoltajien työttömyyttä aiheuttaa se seikka, että työn vastaanottaminen ei ole kannattavaa, etenkään pääkaupunkiseudulla, jossa asuminen on niin kallista. Jotta Helsingissä asuvan kahden lapsen yh:n kannattaisi taloudellisista syistä vaihtaa sosiaaliturva työhön, palkan pitäisi olla pitkälti yli 3000 euroa.

Asumisen hinta vaikuttaa tähän. Kannustinloukut pitää poistaa sosiaaliturvauudistuksen yhteydessä. Lapsilisän korotus pitää suunnata sitä tarvitseville. Haluaisin muistuttaa, että keskeytyksen syynä toisella asteella vasta 7. yleisimpänä syynä on taloudellinen syy (toisen panelistin mukaan hänellä on toisenlaiset tilasto!) Päivähoidon tulee olla laadukasta, sillä jos ei ole, äiti jää todennäköisimmin kotiin.

Arja Ryynänen (Kesk) olen ammatiltani sosiaalityöntekijä lastensuojelujärjestössä ja työskennellyt myös Pienperheyhdistyksen kanssa maahanmuuttajanaisten vertaisryhmäprojektissa urani alkuaikana. Asun yhden vanhemman perheessä ja meillä on toimiva yhteishuolto.  Perhepalvelujen kehittämisessä näkyvät maahanmuuttajaperheiden tarpeet ja lapsiperheiden yksinäisyys, kun perheet muuttavat kaupunkiin. Lapsen etu tulee olla aina keskiössä kaikessa toiminnassa, kun pohditaan, miten turvataan lapsen oikeus kumpaankin vanhempaansa.

Perhevapaauudistus on toteutettava seuraavalla hallituskaudella ja vanhempien valinnanvapaus pitää säilyttää. Meidän tulee huomioida perhevapaauudistuksessa monenlaisten perheiden – myös yhden vanhemman perheiden tarpeet.  Vähävaraisille perheille pitää ryhtyä maksamaan lapsilisän korotusta. Varhaiseen tukeen tulee panostaa ja tuen pitää suuntautua arkeen esimerkiksi turvata riittävä kotipalvelun saatavuus. Perhepalvelujen kehittämisessä tulee kuunnella järjestöjä ja arjen osaajia. Tavoitteena pitää olla lapsiystävällinen Suomi.

Mikko Rekimies (Kd) on Kd:n vt vaalipäällikkö, 11-vuotiaan pojan yksinhuoltajaisä.  Meillä on lapsen äidin kanssa hyvät suhteet ja lapsen hoidon viikko-viikko -järjestelyTiedän, mitä tarkoittaa leikattu lapsilisä.  Ruotsissa lapset voivat virallisesti asua sekä äidin että isän luona.  Isien tulee olla tasa-arvoisia äitien kanssa.  Molemmilla tulee olla mahdollisuus olla kotona, mutta kumpaakaan ei saa pakottaa.  Kotihoidontukea pitää olla perheille tarjolla, mutta perheiden pitää itse voida päättää, kuka perheenjäsen jää kotiin hoitamaan lapsia ja kuka ei.  Lapsilisien porrastus tulojen mukaan pitää toteuttaa.  Sosiaaliturvan uudistus pitää toteuttaa. Toivon mukaan ei Sotea jatkettaessa jätetä sitä toteuttamatta.  Työn tulee aina olla kannattavaa.  Osa-aikatyö kaupan alalla on ongelma.  Siihen pitää puuttua ja muuttaa ne kokoaikatyöksi.

Pia-Lisa Sundell, (Rkp) 46-vuotias kauniaislainen, kahden lapsen äiti ja lastensuojelujärjestön toiminnanjohtaja, Lastensuojelun keskusliiton varapuheenjohtaja, Ehkäisevän päihdetyö Ehyt ry ja Aseman Lapset ry hallitusten jäsen sekä SOSTE Suomen sosiaali­ ja terveys ry:n valtuuston varapuheenjohtaja.  Lasten ja perheiden asema ovat jokapäiväistä työtäni.  Teemme työtä myös eroperheiden parissa.  Haluaisin poistaa etä- ja lähivanhemman käsitteet.

Kannatan positiivista diskriminaatiota.  Heikoimmassa asemassa oleville pitää järjestää etuoikeuksia. Perhevapaauudistus pitää toteuttaa.  Siinä on tärkeää mm. miettiä, mikä on perhe. Koulutuksen toinen aste pitää muuttaa maksuttomaksi. Samoin koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan tulee olla maksutonta ja mahdollisuus saada myös lomien aikana.

Lotta Backlund (Kok.) 38-vuotias 9-vuotiaan lapsen sinkkuäiti ja myös äiti oli leskiyksinhuoltaja. Työskentelee tv-tuotantoyhtiö Warner Brosissa, vastuulla on kehitys ja myynti. Toimii myös saman yrityksen johtoryhmässä.  Hän on  elokuva-, mainos- ja tv-alan tuottajia edustavan Audiovisual Producers Finland (APFI) -järjestön puheenjohtaja ja toiminut mm. nuorten Pohjoismaiden Neuvoston presidenttinä.

Sinkkuvanhemmat samalle viivalle muiden kanssa!  Vanhempien pitäisi saada viedä lapsensa aikaisemmin päivähoitoon ja hakea myöhemmin. Aikaisemmat aamut ja myöhemmät iltapäivät kaikille mahdollistavat yksinhuoltajien mahdollisuudet käydä töissä. Harrastustoimintaa pitää järjestää kaikille kiinnostuneille oppilaille koulupäivän lopuksi. Olemme haavoittuvampia kuin muut perheet.  Tarvitsemme joustavampaa työelämää, jossa on oikeasti mahdollista yhdistää työnteko ja vanhemmuus. Yhden vanhemman perheiden imagoa on parannettava.  Maailma on muuttunut monessa asiassa.  Olisin valmis harkitsemaan lapsilisän muuttamista tarveharkintaiseksi. Lasten tulee osallistua varhaiskasvatukseen, sillä se edistää tutkimusten mukaan merkittävästi lapsen kehitystä ja tasoittaa taustojen eroja.

Elina Sagne-Ollikainen (Fem) Sinkkuäidin lapsi, 36-vuotias perheen äiti ja fysioterapeutti.  On toiminut suurimman osan työurastaan valtakunnallisessa etujärjestössä FDUV:ssa. Työn kautta olen tutustunut perheisiin ja henkilöihin, joita koskettavat autismin kirjo, harvinaiset diagnoosit sekä kehitysvammaisuus. Vaaliteemani on: Kaikkia tarvitaan – Alla behövs ja inkluusiokysymykset.

Palkkatasa-arvo pitää toteuttaa.  Se on tärkeä osa köyhyydenkin poistamista. Feministisellä puolueella on ohjelma, jonka nimi on 100 aloitetta yhdenvertaisuudesta.  Lapsi-, sukupuoli- ja yhdenvertaisuusvaikutukset pitää arvioida kaikessa lainsäädännössä. Raskaussyrjintä pitää poistaa. Ulkomailla syntyneet sekä vammaiset naiset ovat heikoimmassa asemassa. Pitää perustaa Tasa-arvorahasto poistamaan palkkaeroja. Lapsilisän indeksijäädytykset tule perua.  Vanhempien ero on raskasta aikaa, joten erovanhmepia on tuettava.  Vastustan esitystä, jonka mukaan lapsesta maksettaisiin 1000 euroa.  Ihmisiä tarvitaan muutakin kuin veronmaksajina. 

  • Palautatko kokopäiväisen subjektiivisen päivähoito-oikeuden? Kaikki palauttavat.
  • Poistatko työttömyysturvan aktiivimallin? Kaikki poistavat.

Kts  19 minuutin pituinen video paneelista:

https://youtu.be/WBzt87BBYnQ.